Snelle groeiers willen verder groeien

29 november 2007

De ondernemers van snelgroeiende bedrijven zijn ambitieus en bereid risico's te nemen. Dit uit zich niet alleen in woorden, maar ook in daden. Ze volgen een actievere strategie: de snelle groeier wil nog verder groeien, wil regelmatig nieuwe producten introduceren en nieuwe markten betreden. Om deze doelen te bereiken is goed personeel van essentieel belang. Op dit punt lopen ze tegen de muur. Het is vaak moeilijk om gekwalificeerd personeel te vinden. Desondanks zullen in de komende jaren snelgroeiende bedrijven sterk blijven groeien. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Snelgroeiende bedrijven ondernemend ingesteld
Uit onderzoek van EIM onder MKB-bedrijven in de industrie, handel en dienstverlening komt naar voren dat ondernemers van snelgroeiende bedrijven niet alleen jonger, maar ook 'dynamischer' zijn dan ondernemers van niet-snel groeiende bedrijven. De ondernemer van een snel groeiend bedrijf is ambitieuzer, creatiever en heeft meer doorzettingsvermogen dan ondernemers van andere bedrijven. Snelgroeiende bedrijven zijn beduidend ondernemender ingesteld dan niet-snelgroeiende bedrijven. Dit uit zich op gebieden als doelstellingen, investeringen, innovatie, concurrentiestrategie, samenwerking en export. Snelle groeiers leggen doelen ook vaker op schrift vast, investeren meer in bedrijf en personeel, en zijn innovatiever. Bovendien hebben zij een actieve groei- en concurrentiestrategie. Ze betreden vaker nieuwe markten en zijn naar verhouding meer actief op de buitenlandse markt.

Goed personeel van groot belang voor groeiproces
Goede mensen weten aan te trekken en het hebben van een sterke marktpositie zijn naar de mening van de snelgroeiende bedrijven de belangrijkste factoren voor een succesvolle groei. Ruim 70% van de snelle groeiers in de industrie, handel en dienstverlening geeft aan dat deze factoren in belangrijke mate bijdragen aan de groei van de onderneming. Nieuwe werknemers zijn nodig om de groeiambities te realiseren. Ruim een op de drie snelle groeiers heeft echter problemen (ondervonden) bij het vinden van gekwalificeerd personeel. Hoewel de snelgroeiende bedrijven in de afgelopen jaren al sterk zijn gegroeid, geeft een kwart aan dat de groei in de komende jaren (veel) sterker zal zijn, en bij 38% even sterk. Zij geven aan dat de afzetmarkten voldoende mogelijkheden bieden om verder te groeien. Driekwart van de snelle groeiers opereert naar eigen zeggen op een (sterk) groeiende markt.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Snelle groeiers zijn ambitieus

29 november 2007

Snelle groeiers zijn belangrijk voor de economische groei. Zij brengen innovatie en dynamiek in de economie. Snelle groeiers prikkelen de concurrentie en dagen uit tot vernieuwing. Maar snelle groeiers creëren ook veel nieuwe banen. Uit onderzoek onder circa 500 MKB-bedrijven met personeel in de sectoren in nijverheid (industrie en bouw), handel en diensten (inclusief transport) blijkt dat de ondernemers van snelgroeiende bedrijven ambitieus zijn en bereid zijn risico’s te nemen. Dit uit zich niet alleen in woorden, maar ook in daden. Ze volgen een actievere strategie: de snelle groeier wil nog verder groeien, wil regelmatig nieuwe producten introduceren en nieuwe markten betreden. Het belangrijkste knelpunt hierbij is het aantrekken van (gekwalificeerd) personeel.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel, drs. P. Gibcus

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer