Bedrijven positief maar kritisch over minder administratie door ICT

06 februari 2001

Bedrijven positief maar kritisch over minder administratie door ICT
Het kabinet heeft zich als belangrijk beleidsdoel gesteld om de administratieve lasten voor bedrijven terug te brengen. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) wordt daarbij als het belangrijkste hulpmiddel gezien. Meest perspectiefrijk is de ICT-oplossing waarmee, door middel van software, informatie voor de overheid uit de bronadministratie van bedrijven kan worden afgetapt. Ondernemers zien in deze ICT-oplossing zowel kansen als belemmeringen, zoals blijkt uit onderzoek van EIM.

Kansen voor bedrijven
De belangrijkste kans wordt gezien in het verminderen van de administratiekosten.
De ICT-toepassingen dwingen de overheid om op een eenduidige wijze informatie uit te vragen bij het bedrijfsleven. Met name het dubbel of onduidelijk uitvragen van informatie wekt nu veel irritatie bij ondernemers.
De uniforme uitvraag van de overheid is een stimulans om de eigen administratie effici├źnter in te richten, zodat direct voldaan wordt aan de informatiebehoefte van de overheid.
Veel bedrijven in met name het midden- en kleinbedrijf (MKB) hebben hun administratie uitbesteed. Vanuit het perspectief van de MKB-onderneming zullen de ICT-toepassingen slechts een succes zijn als het bedrijf daar zelf baat bij heeft. Het voordeel dat accountants en administratiekantoren bereiken door het automatiseren van de gegevensuitwisseling met de overheid, moet doorgegeven worden aan de ondernemer. Dit kan door de rekening voor de ondernemer bij uitbesteding te verlagen of door de dienstverlening te laten toenemen.

Belemmeringen voor bedrijven
Ondernemers zien niet alleen kansen, maar ook belemmeringen bij ICT-toepassingen. Naar het gevoel van ondernemers is de belangrijkste belemmering, het herhaaldelijk moeten aanpassen van de administratie aan de software. De ICT-toepassingen dienen daarom aan te sluiten bij de huidige administratie van de ondernemer. Indien door de software te veel veranderingen in de administratie moeten worden doorgevoerd, zal dit op de korte termijn zeker tot irritatie en extra kosten leiden.
Ook is de ondernemer huiverig dat de vertrouwelijkheid van de gegevens mogelijk niet kan worden gegarandeerd. Voorkomen moet worden dat bedrijfsinformatie bij niet-bevoegde personen terechtkomt. Vooral bij het centraal opslaan van gegevens is men bevreesd voor het koppelen van gegevens en het leggen van dwarsverbanden. Met name het maken van bepaalde dwarsdoorsneden van de administratie om `risicogroepen' te identificeren roept associaties op met `Big Brother is watching you'.
Verder is er twijfel of de tijdbesparing bij uitbesteding zich wel zal vertalen in een afname van de uitbestedingskosten. Het is de vraag of marktwerking daarvoor zal zorgen.

Overheid moet kans van slagen ICT-initiatieven bevorderen
Om de kans van slagen te bevorderen, zal de overheid ondernemers goed moeten voorlichten. De rol van de overheid is bij de ontwikkeling en implementatie van de ICT-initiatieven cruciaal. De acceptatie door het MKB hangt in belangrijke mate af van de specificaties die de overheid oplegt en de wijze waarop de overheid met de gegevens omgaat. Duidelijke en heldere communicatie over zowel de specificaties als het gebruik van de gegevens is vitaal om het wantrouwen van het MKB ten opzichte van de overheid op dit punt te verminderen.
Daarnaast moet het MKB een stimulans krijgen om gebruik te gaan maken van ICT-toepassingen. Een groot gedeelte van de besparingen ligt niet bij de individuele bedrijven, maar bij uitvoeringskosten van de overheid zelf. Deze besparingen zouden op de een of andere manier teruggegeven moeten worden aan de bedrijven die de informatie elektronisch aanleveren. 


Voor inlichtingen: John Boog, Micha van Lin

Reductie administratieve lasten door ICT

06 februari 2001

Onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn voor het substantieel reduceren van administratieve lasten door ICT-toepassingen. Om dit doel te bereiken is een veelheid aan initiatieven ontwikkeld die zich richten op het berichtenverkeer tussen de overheid (of uitvoeringsinstanties) en het bedrijfsleven. Een drietal categorie├źn is te onderscheiden: informatiegeneratoren, authentiek gegevensbeheer en informatieloket. Daarnaast wordt ingegaan op de kansen en belemmeringen voor het MKB en de berekening van effecten op administratieve lasten door ICT-toepassingen.
Leave this field empty

Auteur(s): J.J. Boog, drs. M.H.H. van Lin

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer