Starters uit recessie kunnen nu oogsten

26 november 2007

Ondernemers die in 2003 een bedrijf begonnen, waren zich er van bewust dat zij startten onder minder gunstige omstandigheden met nauwelijks of geheel geen groeimogelijkheden voor startende bedrijven. Vrij snel na de start kwam in deze situatie verandering en konden de ondernemers profiteren van een groeiende of zelfs sterk groeiende markt. Was eerst het veroveren van een goede marktpositie een knelpunt voor de starters, nu liggen de knelpunten op het vlak van markt en marketing. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

In recessie is het verwerven van een marktpositie belangrijk knelpunt
De startende ondernemers in 2003 waren zich terdege bewust van het feit dat zij onder minder gunstige omstandigheden met het bedrijf begonnen. Uit onderzoek van EIM onder starters uit dat jaar komt namelijk naar voren dat bijna een op de drie starters toen van mening was dat er in de branche waarin men het bedrijf begon nauwelijks of geheel geen groeimogelijkheden waren voor startende bedrijven. Verder gaf iets minder dan de helft van de ondernemers aan dat de markt in sterke mate werd gekenmerkt door concurrentie van veel bedrijven. Daarnaast was er volgens meer dan de helft van de ondernemers ook nog eens sprake van veranderingen in de voorkeuren van afnemers. Het verwerven van een positie op de markt behoorde destijds tot een van de meest genoemde knelpunten.

Bij groeiende economie meer knelpunten op vlak van markt en marketing
Terugkijkend op de afgelopen jaren melden bijna twee op de drie overlevende ondernemers dat de markt daarna is gegroeid. Ook op dit moment is volgens twee op de drie ondernemers sprake van een groeiende markt. Wel ervaren zij dat in de afgelopen jaren ook het aantal nieuwe starters aanzienlijk is toegenomen. Maar de meeste ondernemers hebben inmiddels wel een goede positie op de markt weten te bereiken. Ruim de helft van de ondernemers heeft geen extra moeite moeten doen om klanten te werven. Toch moeten zij alert blijven op veranderingen in het gedrag van de klanten. De klanten letten meer op de kwaliteit en de prijs van de producten of diensten van het bedrijf. Bovenaan de lijst met knelpunten die de ondernemers het afgelopen jaar in de bedrijfsvoering hebben ervaren, staan dan ook knelpunten op het vlak van de markt en marketing.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Starten in een dal, profiteren van de top

26 november 2007

In de publicatie 'Starten in een dal, profiteren van de top' wordt in beeld gebracht hoe ondernemers - die onder economisch minder gunstige omstandigheden een bedrijf begonnen maar nu kunnen profiteren van een groeiende economie - in beide periodes hun markt beoordelen en moeten inspelen op veranderingen in het gedrag van hun klanten. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van onderzoeken onder de deelnemers aan het 'EIM starterscohort 2003'.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins, drs. D. Snel

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer