Onvervulbare vacatures noopt MKB tot bijstellen eisenpakketten

16 november 2007

Bijna 184.000 MKB-ondernemers hadden in het voorjaar van 2007 één of meer vacatures uitstaan. Ruim driekwart hiervan heeft problemen met het vinden van geschikt personeel hiervoor. Om de tijdelijke situatie niet permanent te maken, halen MKB-ondernemers nu alles uit de kast om hun personeelswerving tot een succes te maken. Het open blijven staan van de vacatures heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering. Vooral voor het zittende personeel: zij moeten volgens de betreffende ondernemers harder werken en meer overuren draaien. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Noodgedwongen concessies aan ondermaatse sollicitanten
Knelpunten bij het vervullen van de vacatures zijn het ontbreken van geschikte kandidaten en - als die kandidaten er wel zijn - een tekort aan vakkennis of opleiding. Maar het grootste struikelblok vormt volgens de MKB-ondernemers de houding van de sollicitanten (motivatie, inzet, karakter, mentaliteit). Van de MKB-bedrijven met vacatures heeft 16% zijn eisenpakket tussentijds bijgesteld. In de industriële sectoren en overige dienstverlening is dat 30 á 40%. De meeste concessies worden gedaan op het vlak van ervaring en opleidingsniveau, met de achterliggende gedachte dat dit tekort door ‘training on the job’ opgevangen kan worden. Dit geldt voor alle sectoren. Daarnaast gebruiken de groothandel en zakelijke dienstverlening vooral het salaris, de metaalindustrie het type dienstverband, en de zakelijke dienstverlening en bouw de secundaire voorwaarden als instrument om personeel te verkrijgen.

MKB-ondernemers zoeken naarstig naar oplossingen
In de industriële sectoren is het aantal bedrijven met vacatures het grootst (48 en 39%) en het kleinst in de dienstverlening en detailhandel (11 en 18%). In de metaalindustrie, bouw, autosector en detailhandel blijken voor MKB-ondernemers de vacatures relatief moeilijker te vervullen dan in de voedings- en genotmiddelenindustrie, en transportsector. In de voedings- en genotmiddelenindustrie, de metaalindustrie en bouw wordt de oplossing vooral gevonden in het inlenen van (tijdelijk) personeel via uitzendbureaus. De metaalindsutrie heeft ook succes met het werven van personeel bij andere bedrijven en het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden. Dit laatste komt ook vaak voor in de bouw, transportsector en financiële instellingen. Bij veel MKB-bedrijven wordt echter geen oplossing gevonden. althans niet binnen de gewenste termijn. Dit heeft uiteraard effect op het zittende personeel. In de industriële sectoren en de detailhandel moet het personeel relatief veel overwerken en moet er vooral efficiënter gewerkt worden. In de autosector en detailhandel mag het personeel minder vaak verlof opnemen. In de horeca worden vaker de (secundaire) arbeidsvoorwaarden aangepast.

 


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Harder werken door moeilijk vervulbare vacatures in het MKB

16 november 2007

Uit het aantal vacatures, de knelpunten en de oplossingen blijken grote verschillen te bestaan tussen de verschillende sectoren. Dit blijkt uit een meting van het MKB-Beleidspanel, waaraan circa 2.000 ondernemers deelnemen. Het thema ‘moeilijk vervulbare vacatures’ is voor 10 sectoren uitgewerkt en vastgelegd in de publicatie ‘Ondernemen in de Sectoren. Feiten en ontwikkelingen 2006 - 2008’ (A200710) en de minirapportage ‘Harder werken door openstaande vacatures in het MKB’.  ‘Ondernemen in de sectoren’ brengt niet alleen de structuur van sector in kaart, maar ook de bedrijvendynamiek, de bedrijfsprestaties, de innovaties, de bedrijfsomgeving en de kortetermijn prognoses.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. W.V.M. van Rijt-Veltman

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer