Onzekerheid over effecten wijzigingen ontslagrecht

02 juli 2015

In juli 2015 zal het ontslagrecht middels de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) grote veranderingen ondergaan. De kennis over deze wijzigingen was eind 2014 nog beperkt binnen het MKB. Dit blijkt uit onderzoek onder het MKB Beleidspanel van Panteia in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De kennis bij de ondernemers over de wijzigingen bleek nog beperkt: slechts 27% gaf aan volledig of goed op de hoogte te zijn. Grotere bedrijven blijken beter op de hoogte te zijn van de wijzigingen, en hun verwachtingen zijn ook positiever dan die van de kleinere bedrijven.

Transitievergoeding
Na toelichting over de wijzigingen in het ontslagrecht bleken de MKB’ers vooral onzeker over de effecten hiervan. 22% van de MKB’ers geeft aan de transitievergoeding als een verbetering te zien ten opzichte van de huidige ontslagvergoeding, waar 19% dit juist als een verslechtering ziet. Een groter deel is echter van mening dat het weinig uit zal maken.

Loondoorbetalingsverplichting
Een ruime meerderheid van de ondernemers geeft aan dat de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte zeker een grotere rol gaat spelen bij het in dienst nemen van personeel. Het recht op transitievergoeding na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte gaat volgens 69% van de ondernemers een grotere rol spelen bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Volgens de meerderheid van de ondernemers zal het aantal werknemers in eigen dienst niet veranderen, 20% geeft aan dat dit misschien het geval is, en 13% geeft aan dat het aantal medewerkers zeker zal veranderen.

Verwachtingen MKB’ers
Een aantal ondernemers gaf aan te verwachten dat zowel het aannemen als het ontslaan van personeel lastiger wordt. Het gevoel bestaat dat de werknemers een sterkere positie krijgen en dat de maatregelen de onzekerheid en de kosten voor MKB-ondernemers verhogen. Men verwacht minder snel vaste medewerkers in dienst te nemen en meer gebruik te gaan maken van medewerkers die flexibel in te zetten zijn.
 


Voor inlichtingen: 079 322 2000

MKB en ontslagrecht

02 juli 2015

Dit rapport behandelt de mening van MKB-ondernemers over de aanstaande wijzigingen in het ontslagrecht. Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een vragenlijst opgesteld die mee liep met de jaarlijkse ondervraging van MKB Beleidspanel via internet. Naast enkele algemene vragen is hier ook specifiek ingegaan op de transitievergoeding en de loondoorbetalingsverplichting. In totaal hebben 529 respondenten de vragenlijst ingevuld. De meting is uitgevoerd in de periode september tot en met november 2014. De antwoorden op deze vragen dienen ter informatie voor de Tweede Kamer.
Leave this field empty

Auteur(s): Jos Jooren

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer