Combinatie arbeid-zorg startmotief voor veel vrouwelijke zzp┬┤ers

25 juni 2015

Eén op de vijf zzp’ers is momenteel belast met mantelzorg. Gemiddeld besteedt men daar zo’n 7 uur per week aan. Hierbij is een verschil terug te vinden tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers: 30 procent van de vrouwen geeft momenteel mantelzorg tegen 15 procent van de mannen. Verder zijn er ook verschillen qua leeftijd. Van alle leeftijdscategorieën is de groep zelfstandigen tussen de 51 en 60 jaar oud het meest betrokken bij mantelzorg. Binnen deze leeftijdscategorie geeft iets meer dan een kwart van de zelfstandigen mantelzorg. Naast mantelzorg heeft ruim 60% van de zzp’ers zorgtaken voor kinderen.
Eén op de tien zzp’ers die ooit mantelzorg heeft gegeven, is (mede) een eigen bedrijf begonnen om werk en mantelzorg beter te kunnen combineren. Van de vrouwelijke zzp’ers is verder 40% als zzp’er begonnen vanwege de combinatie van werk en zorg voor kinderen. Onder mannelijke zzp’ers is dat 10%. Ook andere zzp’ers zijn positief: bijna twee op de drie zzp’ers is van mening dat het hebben van een eigen bedrijf zonder personeel beter te combineren is met mantelzorgtaken of zorg voor kinderen dan het werken in loondienst.
Iets meer dan de helft van de ondernemers die mantelzorg verleent, ervaart knelpunten bij de combinatie van werk en zorg. Deze knelpunten kunnen worden samengevat met één woord: tijdgebrek. Hetbelangrijkste - door de ondernemers opgegeven - verbeterpunt concentreert zich rond het financieel compenseren van de verrichte zorgtaken (in welke vorm dan ook). Ook bij de zorg voor kinderen is tijdgebrek een belangrijk knelpunt, naast inflexibiliteit. Hierbij worden als oplossingen een betere, goedkopere en flexibelere kinderopvang en een flexibeler schoolsysteem gegeven.
Ongeveer een kwart van de ondernemers geeft aan dat ze door hun werk weleens familie- of gezinsactiviteiten moeten missen of verwaarlozen. Daarnaast geeft 13 procent van de ondernemers aan dat hun werk weleens te leiden heeft onder gezinsactiviteiten.
Panteia zzp-panel
Het zzp-panel van Panteia geeft inzicht in relevante aspecten rond de bedrijfsvoering en de continuïteit van eenpersoonsbedrijven. Dit panel is in 2009 opgezet door onderzoeksbureau Panteia in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het panel bestaat uit alle ondernemers van eenpersoonsbedrijven.
Voor deze meting is gebruikgemaakt van een internetvragenlijst. Deze methode maakt diepgaand onderzoek mogelijk en is geschikt voor het specifieke onderwerp van deze meting: de wijze waarop zzp’ers omgaan met huishoudelijke en zorgtaken. Aan de meting van het zzp-panel hebben 851 panelleden meegewerkt.

Voor inlichtingen: 079 322 2200

De combinatie van werk en zorg: ervaringen van zzp'ers

25 juni 2015

In dit rapport staan de uitkomsten van het zzp-panel van Panteia: de tweede meting in 2014. Het betreft een onderzoek dat is uitgevoerd via internet. De dataverzameling is gedaan tussen half december 2013 en eind januari 2014. Tijdens deze veldwerkperiode zijn drie reminders verstuurd. Dit leverde een respons op van 851 panelleden.1 In deze meting zijn enkele relevante aspecten onderzocht rond de combinatie van werk en zorg (huishoudelijke, kinder- en mantelzorg).

Leave this field empty

Auteur(s): dr. R. Hoevenagel, drs. P.J.M. Vroonhof

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer