Circa twee derde van de middelen van het bedrijvenbeleid komt ten goede van het MKB

18 mei 2015

In het bedrijvenbeleid van het ministerie van Economische Zaken wordt zowel in het generieke beleid als in het specifieke topsectorenbeleid aandacht aan het MKB besteed. Dit omdat het dynamische en innovatieve MKB een belangrijke rol wordt toegedicht, het MKB een belangrijke economische bijdrage aan de economie levert, en het MKB bepaalde knelpunten vaak sterker ondervindt dan het grootbedrijf. De aparte beleidsaandacht voor het MKB richt zich met name op de terreinen van innovatie en financiering. Van de middelen van het bedrijvenbeleid van het ministerie van Economische Zaken komt naar schatting twee derde ten goede van het MKB. Dat is exclusief de (extra) Zelfstandigenaftrek; als die in de berekening meegenomen wordt stijgt dit percentage naar 85%. Naast het innovatie-instrumentarium zijn hierbij de financiële - en garantieregelingen meegenomen. Van de drie nader beschouwde regelingen komt naar schatting meer dan 50% (TKI/MIT), 72% (WBSO) en 92% (GO) van het beschikbare budget bij het MKB terecht. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia.

In generiek beleid met name aandacht voor het MKB bij innovatie en financiering
Het generieke bedrijvenbeleid betreft fiscale maatregelen die R&D stimuleren waarvan ook het MKB gebruik kan maken (WBSO, RDA, Innovatiefonds MKB+), vermindering van regeldruk en meer gemak met regels door o.a. de inzet van ICT, krediet- en garantiestellingen voor het MKB en ondersteuning van startende exporteurs op nabije markten. Dit beleid is erop gericht om bedrijven te laten innoveren, investeren, groeien en exporteren. Speciaal voor het MKB zijn de volgende acties in gang gezet. In 2014 is een aanvullend actieplan voor MKB-financiering uitgerold. In 2013 en 2014 is de eerste schijf van de WBSO verlengd en is in het Innovatiekrediet de minimale projectomvang verlaagd van 3 naar 1,5 ton om R&D door MKB-bedrijven te stimuleren.

Aparte innovatieregeling voor het MKB in het specifieke topsectorenbeleid
In het specifieke topsectorenbeleid worden in publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen sectorale agenda’s opgesteld gevolgd door actieplannen op het gebied van innovatie, onderwijs en arbeid, internationalisering en regeldruk. Om het MKB meer bij de innovatieplannen en –activiteiten van de topsectoren te betrekken is in 2013 de MKB-Innovatiestimulering Topsectoren, in kort de MIT-regeling van start gegaan. Binnen de topsectoren spelen de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) een centrale rol. De TKI-toeslag is ingevoerd om bedrijven aan te zetten om mee te doen aan de TKI’s. Voor de eerste 20.000 euro is de toeslag 40% (i.p.v. 25%), en sinds 2014 kunnen ook de ‘ín kind’ bijdragen van bedrijven meetellen voor de toeslag zodat het MKB gemakkelijker betrokken kan worden bij de TKI’s. Daarnaast hebben de TKI’s een MKB-loket en zit in ieder topteam een MKB-ondernemer.
 


Voor inlichtingen: 079 322 2200

Aandacht voor het MKB in het bedrijvenbeleid

18 mei 2015

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) speelt van oudsher en in samenspel met het grootbedrijf (GB) een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Deze rol wordt door de overheid ook erkend. In het beleidsinstrumentarium van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) wordt dan ook (specifiek) aandacht besteed aan het MKB. Het doel van dit onderzoek is om aan te geven in welke zin en in welke mate dat het geval is. In dit rapport wordt beschreven welke aandacht het MKB in het bedrijvenbeleid van EZ krijgt, en in drie beleidsinstrumenten in het bijzonder. Daartoe wordt in hoofdstuk 2 het bedrijvenbeleid in vogelvlucht beschreven en wordt vervolgens uitgebreid ingegaan op de aandacht die in dit beleid aan het MKB besteed wordt. Ook wordt aangegeven welk deel van het budget naar het MKB gaat. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingezoomd op drie beleidsmaatregelen.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. Y.M. Prince, drs. P.Th. van der Zeijden

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer