Afzet- en werkgelegenheidsgroei MKB in 2015 hoger dan grootbedrijf

19 februari 2015

De verwachte afzet- en werkgelegenheidsgroei van het MKB overtreft die van het grootbedrijf in 2015. In het MKB wordt een afzetgroei van 2,25% verwacht tegenover 2,0% in het grootbedrijf. De werkgelegenheid in het MKB zal met 1,0% toenemen. Dit komt neer op ongeveer 45.000 werkenden. De werkgelegenheidsgroei in het grootbedrijf blijft hierbij achter met een groei van 0,5%. Deze groei komt neer op ruim 10.000 werkenden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport ‘Algemeen beeld van het MKB in 2015’. 

Aantrekkende binnenlandse bestedingen zijn motor achter groei MKB
Nadat de buitenlandse vraag al een tijd lang bijdraagt aan de groei in het MKB, zijn het nu de herstellende binnenlandse bestedingen die als motor van de MKB-groei fungeert. Dit is onder meer te zien aan een bovengemiddelde groei voor primair binnenlands georiënteerde sectoren zoals de bouw (+2,5%), informatie en communicatie (+3%) en de zakelijke dienstverlening (+3%). Zo kan de afzetontwikkeling in de bouw groeien dankzij de stijgende productie van nieuwbouwwoningen. Ook de informatie en communicatie sector heeft potentie tot groei dankzij aantrekkende investeringen in de ICT. De aantrekkende Nederlandse economie leidt eveneens tot meer vraag naar zakelijke diensten. In 2014 was dit al te zien in een sterkere vraag naar diensten van architecten, marketingbureaus en uitzendbureaus. In 2015 zal de vraag naar zakelijke diensten op een breed front toenemen. De groothandel zal in 2015 met een afzetgroei van 3,25% de sterkste groei laten zien. 
 
Meer consumentvertrouwen stimuleert afzet
Het vertrouwen van consumenten neemt toe. Mede dankzij een zeer lage inflatie, kan de koopkracht in 2015 toenemen. Dit vertaalt zich onder meer in een toename van de bestedingen in de horeca (1,5%) en de detailhandel (1,0%). In de horeca zullen de hotelbranche en restaurants groeien. Veranderende consumentenvoorkeuren maken dat cafés minder in trek zijn. Daarnaast leiden de veranderende consumentenvoorkeuren ertoe dat de detailhandelsbranche sterk in beweging is. Het MKB in de detailhandel mag zich in 2015 verheugen op groei. Vooral de verkopen via internet zullen sterk groeien, maar ook de doe-het-zelfzaken kunnen zich verheugen op een toenemende vraag. Dit komt vooral door de herstellende huizenmarkt, waardoor de bestedingen toenemen die aan verhuizingen gerelateerd zijn.
 
Werkgelegenheid neemt in MKB sterker toe dan in het grootbedrijf
De werkgelegenheid in het MKB neemt in 2015 met 1,0% sterker toe dan in het grootbedrijf, waar de werkgelegenheid met 0,5% toeneemt. De hogere werkgelegenheidsgroei in het MKB komt niet alleen door de iets hogere afzetgroei, maar komt ook doordat het grootbedrijf een aanzienlijk groter aandeel heeft in hoogproductieve arbeid zoals onder andere in de industrie het geval is. Ook een relatief sterke groei van het aantal zelfstandigen (1,5%) draagt bij aan de hogere werkgelegenheidsgroei in het MKB.
 

MKB in 2015


Voor inlichtingen: 079 322 2000

Algemeen beeld van het MKB in 2015

19 februari 2015

In deze minirapportage ‘Algemeen beeld van het MKB in 2015’ wordt een economisch beeld gegeven van het Midden en Kleinbedrijf (MKB) in de marktsector voor 2015. Tot het MKB worden bedrijven uit de marktsector gerekend met maximaal 250 werkenden. Tot de marktsector worden alle sectoren uit het Nederlandse bedrijfsleven gerekend met uitzondering van de Delfstofwinning, Verhuur- en Exploitatie Onroerend Goed en de Zorgsector.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer