Vier op vijf zzp’ers zien zichzelf geen bedrijf met werknemers leiden

18 februari 2015

Het merendeel van de zzp’ers verwacht geen personeel aan te nemen, ook niet tijdelijk bij grote drukte, en ziet een baan in loondienst ook niet zitten. Eén op de vijf zzp’ers ziet zichzelf wel een bedrijf met werknemers leiden.

Dit blijkt uit een recente meting van het zzp-panel van Panteia onder 3.000 zzp’ers.

Ambities
Een klein deel van de zzp’ers, 8%, ziet zichzelf als tijdelijk zzp’er. 18% ziet zichzelf op termijn een bedrijf met werknemers leiden. Dit is opvallende constatering in het perspectief van een vorige meting met het zzp-panel. Toen gaf 4% aan van plan te zijn om over vijf jaar (zeer) zeker personeel in dienst te hebben. Voor een te grote opdracht denkt 5% van de zzp’ers (tijdelijk) personeel in te huren. De meeste zzp’ers kiezen voor een andere oplossing bij te grote opdrachten: bijna de helft geeft aan in zo’n geval andere bedrijven of zzp’ers in te (zullen) huren.

Terug naar loondienst?
Een meerderheid van 69% blijft – ook in de toekomst - het liefst zelfstandig. Als men nu mocht kiezen, zou 12% van de zzp’ers liever (weer) werkzaam zijn in loondienst. Nog eens 19% geeft aan dat ze op termijn best wel in loondienst zouden willen werken.

Eerdere arbeidsmarktpositie
Meer dan de helft van de zzp’ers was eerder actief in de branche waarin men nu als zelfstandige opereert. Een derde van de zzp’ers geeft aan dat ze eerder in loondienst soortgelijk werk qua inhoud en vaardigheden hebben verricht.

Pensioenopbouw
De helft van de zzp’ers zet een deel van het inkomen uit het bedrijf opzij voor de oude dag. Gemiddeld wordt door alle eenpersoonsbedrijven tezamen 5% van het inkomen opzij gezet. Dat is hetzelfde percentage als vorig jaar. Het gemiddelde aandeel van het inkomen dat de ondernemers opzij zetten, neemt toe naarmate de oude dag dichterbij komt.

Verzekeren tegen risico’s
Van de zzp’ers heeft 17% heeft zich verzekerd tegen het risico van inkomstenderving door kortdurende ziekte. 32% heeft zich verzekerd tegen het risico op inkomstenderving als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid. Ten opzichte van eerdere metingen is er sprake van een daling. Naarmate de ondernemers meer maandinkomen hebben, zijn zij vaker verzekerd tegen deze risico’s.

Omzet en tarieven niet veranderd
De prijzen en tarieven die men in 2014 bij de klanten in rekening bracht, zijn bij de meeste ondernemers vergelijkbaar met 2013. Eén op de tien ondernemers hanteert een lager tarief en één op de tien ondernemers een hoger tarief. De gerealiseerde omzet over het jaar 2013 komt sterk overeen met die van 2012, terwijl toen de omzet ook al sterk overeen kwam met die van het jaar daarvoor.

Toelichting op het zzp-panel
Het zzp-panel van Panteia bestaat sinds 2009. Elke jaar worden twee metingen uitgevoerd. De bovenstaande resultaten komen voort uit de eerste meting van 2014. Deze meting is via een telefonische enquête onder 3.000 panelleden uitgevoerd in de periode juli-september 2014.
 


Voor inlichtingen: 079 322 2000

Arbeidsmarktpositie van zzp'ers

18 februari 2015

Het zzp-panel van Panteia geeft inzicht in diverse relevante aspecten van de bedrijfsvoering en de continuïteit van zzp’ers. Sinds 2009 wordt deze groeiende groep ondernemers in Nederland door Panteia systematisch – via grootschalig kwantitatief surveyonderzoek - onderzocht. Jaarlijks worden twee metingen met het panel gehouden. In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van de eerste meting van 2014.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. R. Hoevenagel, drs. N.E. de Vries, drs. P.J.M. Vroonhof

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer