MKB Regionaal bekeken 2014

23 december 2014

Terugkijkend op de afgelopen jaren valt te constateren dat, in termen van afzet, 2009 het zwakste jaar in de periode van economische malaise was. De afzet van het particuliere bedrijfsleven¹ dipte in 2009 en ook nog eens in 2012. In deze studie naar regionale ontwikkelingen en verschillen maken we dan ook de vergelijking van 2009 met de prognose voor 2014.

Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant zijn in 2014 samen goed voor bijna 60% van de afzet in de beschouwde sectoren. Zuid-Holland alleen neemt al bijna een kwart voor zijn rekening. Flevoland, Drenthe, Groningen en Friesland dragen elk voor 3% of minder aan de totale afzet bij.

Nationaal gezien heeft het MKB een aandeel van 66,7% in de totale afzet van de in beschouwing genomen sectoren. Per provincie doen zich op dit punt grote verschillen voor. Zo bedraagt het MKB-aandeel² in de afzet in Flevoland 86% en in Zeeland slechts 48%. Als mogelijke belangrijke verklaring voor deze verschillen dringt zich de mate waarin sectoren in de provincies vertegenwoordigd zijn op.

De provincies onderscheiden zich van elkaar met een zekere onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde sectoren. In Friesland, Flevoland, Drenthe en Zeeland is er een oververtegenwoordiging van landbouwbedrijven. Nutsbedrijven zijn oververtegenwoordigd in Groningen, Zeeland en Drenthe. Noord-Holland scoort hoog op financiele dienstverlening, Utrecht op overige dienstverlening en Limburg, Zuid-Holland en Overijssel op chemische rubber- en kunststofindustrie.

De vijf qua afzetgroei over de periode 2009-2014 best scorende provincies zijn, in oplopende volgorde van groei: Zeeland, Noord-Holland, Flevoland, Limburg en Zuid-Holland.
De provincies die in de periode 2009 de laagste afzetgroei hebben vertoond zijn, eveneens in oplopende volgorde van groei: Overijssel, Gelderland, Groningen, Drenthe, Friesland, Noord-Brabant, en Utrecht.

 

¹  De basis daarbij vormt het particuliere bedrijfsleven inclusief de verhuur en exploitatie van onroerend goed. Het is gebruikelijk om deze sector niet tot het particuliere bedrijfsleven te rekenen, evenals delfstoffenwinning, de zorg en de overheid. In dit onderzoek is hiervan afgeweken omdat ook de verhuur door woningbouwverenigingen –naast die door ‘echte’ bedrijven- op steeds commerciëler voet gebeurt. Nog belangrijker echter is, dat de onroerendgoedsector stevig onder de recessie te lijden heeft gehad en in een studie waarin de ontwikkeling van de economie centraal staat, daarom niet mag ontbreken.
²  Bedrijven tot 250 werkzame personen.


Voor inlichtingen: 079 322 2000

MKB regionaal bekeken 2014

22 december 2014

In januari 2013 verscheen bij Panteia het door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap gefinancierde onderzoeksrapport ‘MKB regionaal bekeken’. In dat rapport werd ingegaan op hoe het het MKB in de diverse regio’s is vergaan in de periode 2009 – 2012. Destijds was de economie nog in mineur. Inmiddels is duidelijk dat er weer sprake is van een, weliswaar broos, herstel. Terugkijkend op de afgelopen jaren valt te constateren dat, in termen van afzet, 2009 het zwakste jaar in de periode van economische malaise was (zie figuur 1). In deze studie maken we dan ook de vergelijking van 2009 met de prognose voor 2014. De basis daarbij vormt het particuliere bedrijfsleven inclusief de verhuur en exploitatie van onroerend goed. Het is te doen gebruikelijk om deze sector niet tot het particuliere bedrijfsleven te rekenen, evenals delfstoffenwinning, de zorg en de overheid. In dit onderzoek is hiervan afgeweken omdat ook de verhuur door woningbouwverenigingen –naast die door ‘echte’ bedrijven- op steeds commerciëler voet gebeurt. Nog belangrijker echter is, dat de onroerendgoedsector stevig onder de recessie te lijden heeft gehad en in een studie waarin de ontwikkeling van de economie centraal staat, daarom niet mag ontbreken.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. W.D.M. van der Valk

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer