Overgrote meerderheid van de topsectorbedrijven investeert in innovatie

18 december 2014

Het percentage bedrijven in de topsectoren dat tijd investeerde in innovatie is toegenomen van 65% in 2012 tot 88% in 2014. Daarnaast investeerde ruim de helft van deze bedrijven naast tijd ook middelen in vernieuwing. In 2014 besteedde bijna een kwart van de bedrijven meer dan 25% van de arbeidsinzet aan vernieuwing. Dit en meer blijkt uit metingen van Panteia in 2012, 2013 en 2014 onder bedrijven in het Nederlandse Topsectorenpanel.

Bekendheid van het topsectorenbeleid neemt toe
De bekendheid van het topsectorenbeleid onder de bedrijven in de topsectoren is toegenomen van 21% in 2012 naar 30% in 2014. En bij diegenen die hiermee bekend zijn, is bijna vier op de tien bedrijven recent in aanraking gekomen met het topsectorenbeleid. Daarnaast zet de topsectorenaanpak aan tot samenwerken. Onder de bedrijven die bekend zijn met het topsectorenbeleid is 7% naar aanleiding van dit beleid nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan. Ook het gebruik van fiscale innovatieregelingen, die bedoeld zijn om de innovatie van het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren, is toegenomen. In 2012 had 8% van de topsectorbedrijven gebruikgemaakt van zo’n fiscale innovatieregeling, in 2013 is dit toegenomen tot 10% van de bedrijven.

Meer samenwerking bij vernieuwingsactiviteiten
In 2014 werkte ruim de helft van de innovatieve bedrijven in topsectoren samen bij vernieuwingsactiviteiten. Dit is een forse toename ten opzichte van 2012, toen werkte slechts een derde van de topsectorbedrijven samen bij vernieuwing. Bij deze vernieuwingsactiviteiten werd het meeste samengewerkt met toeleveranciers en collega-bedrijven. Bij bijna de helft van deze samenwerkende bedrijven bevinden de belangrijkste samenwerkingspartners zich in de regio. Wel is ten opzichte van 2013 het belang van regionale samenwerkingspartners iets afgenomen en dat van buitenlandse samenwerkingspartners juist toegenomen.

Innovatie-outputs nemen af
Tussen 2012 en 2014 is een afname te zien van het aantal topsectorbedrijven dat nieuwe producten en/of diensten introduceerde, het productieproces vernieuwde of aanpassing deed in de organisatie van bedrijfsprocessen. Daarnaast werd afgelopen jaar een kleiner percentage van de omzet uit nieuw geïntroduceerde producten of diensten gehaald in vergelijking met 2012. Ook de mate waarin bedrijven knelpunten tegenkomen bij hun vernieuwingsactiviteiten is toegenomen. In 2013 ervoer 42% van de innovatieve bedrijven hierbij knelpunten en in 2014 was dit toegenomen tot 51% van de bedrijven. Het gaat hier met name om technische knelpunten en financieringsproblemen.
 


Voor inlichtingen: 079 322 2000

Topsectoren in beeld - Ontwikkelingen van de innovativiteit van de topsectoren 2012-2014

17 december 2014

Het percentage bedrijven in de topsectoren dat tijd investeerde in innovatie is toegenomen van 65% in 2012 tot 88% in 2014. Daarnaast investeerde ruim de helft van deze bedrijven naast tijd ook middelen in vernieuwing. In 2014 besteedde bijna een kwart van de bedrijven meer dan 25% van de arbeidsinzet aan vernieuwing. Dit en meer blijkt uit metingen van Panteia in 2012, 2013 en 2014 onder bedrijven in het Nederlandse Topsectorenpanel.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. Y.M. Prince, S.T. Doove MSc

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer