Sterke groei informele investeerders in startende bedrijven

18 december 2014

Verreweg het grootste deel van de informele investeerders investeert in bedrijven van een familielid, namelijk 60%. Met 26% komen vrienden  en buren op de tweede plaats en 8% stopt geld in bedrijven van onbekenden met een goed idee. Die laatste groep wordt met de naam ‘business angels’ aangeduid . Kijkend naar de vraagkant blijkt dat 76% van het Nederlandse MKB niet bekend is met de mogelijkheden van business angels. Van bedrijven in topsectoren is dit aandeel nog hoger: 86%. Een gemiste kans, want business angels hebben bedrijven veel te bieden: naast een financiële injectie die benutting van o.a. R&D-kansen mogelijk maakt, brengen business angels ook een netwerk, ondersteuning bij strategische vraagstukken en managementvraagstukken in. De bedrijven die van business angels gebruik maken waarderen hen dan ook met hoge cijfers: gemiddeld geven MKB-bedrijven hen een 8,5 en bedrijven in de topsectoren gemiddeld een 8,8. Vrijwel alle bedrijven geven aan dat zij op basis van hun ervaringen in de toekomst weer gebruik zouden maken van een business angel.

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van GEM-data en een enquête onder het MKB-beleidspanel (1.850 MKB-bedrijven) en het Topsectorenpanel (1.540 topsectorbedrijven). Beide panels behoren tot het Programmaonderzoek MKB en ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 322 2000

Informele investeerders en business angels in Nederland

17 december 2014

In 2013 was 3,5% van de Nederlandse bevolking actief als informele investeerder in een startend bedrijf waarvan zij niet zelf de eigenaar zijn. Sinds 2001 is dit aandeel substantieel gegroeid: in 2001 gold dit slechts voor 1,3% van de bevolking tussen 18 en 64 jaar. De sterkste groei heeft zich voorgedaan sinds 2010. Het gemiddeld geïnvesteerd bedrag ligt in 2013 op €31.250. Vanuit Europees perspectief heeft Nederland een goed klimaat voor informele investeerders. Er zijn er relatief minder dan in andere Europese landen, maar het gemiddelde bedrag is hoger.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. R.M. Braaksma, Lia Smit, T. Span, Msc.

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer