Studentbedrijven hebben grote potentie

11 december 2014

Uit het onderzoek ‘Nulmeting studentbedrijven’ is duidelijk geworden dat studentbedrijven (ondernemingen opgezet door studenten) zeer innovatief zijn en daarmee een grote economische potentie in zich hebben. De uitkomsten van deze meting hebben tot vervolgvragen geleid, die door middel van 16 casestudies van min of meer succesvolle studentbedrijven zijn onderzocht. Dit zijn bedrijven die zijn opgericht door studenten die de minor ondernemerschap aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), UvA of VU hebben gevolgd. Het onderzoek is uitgevoerd door Panteia en de Hogeschool van Amsterdam in het kader van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap en is mede gefinancierd door Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE). Onder meer de succesfactoren en het oordeel over de minor en begeleiding zijn onderzocht.

Studenten positief over onderwijs
De studenten van de minor ondernemerschap zijn over het algemeen positief over de gevolgde minor, ze waarderen de coaching vanuit hun opleiding met een 7,3. De externe bedrijven en ondernemers krijgen een hoger rapportcijfer: 7,7 en 7,8. Met een 6,3 scoort het stimuleren van ondernemerschap in brede zin door de opleiding relatief laag.

Maatwerk biedt kansen voor studentondernemer

Hoewel de studenten positief zijn over het onderwijs, hebben zij nog wel een aantal suggesties ter verbetering. Er is te weinig maatwerk binnen het gevolgde onderwijs, hier ligt voor de onderwijsinstellingen een uitdaging. Het komt nu regelmatig voor dat studentondernemers studievertraging oplopen. Ook komt het soms voor dat de student door het succes van het bedrijf de opleiding zonder diploma verlaat, of na de bachelor (universitair niveau) besluit te stoppen met de opleiding. De onderzoekers pleiten voor een topondernemersregeling, vergelijkbaar met de bestaande topsportregeling, waarin studenten bijvoorbeeld extra herkansings- en afwezigheidmogelijkheden hebben en stage kunnen lopen of afstuderen in het eigen bedrijf.

Opleiding liever praktijkgericht
Studenten geven liever prioriteit aan de praktijk in plaats van aan het schrijven van businessplannen. De studenten zien ook het nut om het bedrijfsleven te betrekken in het onderwijs. Lessen worden hierdoor levendiger. Deze trend wint al aardig terrein met name binnen het hbo-onderwijs.

Knelpunten in de beginfase

Studentenondernemers lopen bij het opstarten van hun bedrijf tegen een aantal knelpunten aan, die vaak te maken hebben met acceptatie in de markt. De startende onderneming heeft bijvoorbeeld nog geen naamsbekendheid of referenties. Pas als die er zijn gaan leveranciers en financiers met ze in zee. Heeft het bedrijf zich bewezen als betrouwbare marktpartij, dan zijn ineens betere prijsafspraken met grotere leveranciers mogelijk. Qua financiering liggen er ook knelpunten, financiers zijn vooral voorzichtig met producten die zich nog niet in de markt bewezen hebben. In deze fase blijkt de steun van familie cruciaal.

Samenstelling teams van groot belang
Uit de interviews blijkt dat het team waarmee het bedrijf geleid wordt, van groot belang is voor het succes van de onderneming. Teams die bestaan uit personen met verschillende competenties en achtergronden lijken het meest succesvol zijn. De combinatie van competenties op het gebied van sales, het opbouwen van een netwerk en expertise in de branche waarin het bedrijf zich begeeft heeft het meeste effect. In de teams die bestaan uit personen met dezelfde expertises, ontstonden soms conflicten en uiteindelijk het opheffen van de samenwerking. Een vriendenteam is geen garantie voor succes, uiteindelijk kan dit de professionalisering van het bedrijf in de weg staan.


Voor inlichtingen: 079 322 0000

Succesvolle studentbedrijven

11 december 2014

Uit het onderzoek ‘Nulmeting studentbedrijven’ is duidelijk geworden dat studentbedrijven (ondernemingen opgezet door studenten) zeer innovatief zijn en daarmee een grote economische potentie in zich hebben. De uitkomsten van deze meting hebben tot vervolgvragen geleid, die door middel van 16 casestudies van min of meer succesvolle studentbedrijven zijn onderzocht. Dit zijn bedrijven die zijn opgericht door studenten die de minor ondernemerschap aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), UvA of VU hebben gevolgd. Het onderzoek is uitgevoerd door Panteia en de Hogeschool van Amsterdam in het kader van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap en is mede gefinancierd door Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE). Onder meer de succesfactoren en het oordeel over de minor en begeleiding zijn onderzocht.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.P. Muizer, M.J. Haring MSc

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer