Kleine bedrijven minder optimistisch

27 oktober 2014

Kleinere bedrijven zijn een stuk minder optimistisch in hun omzet- en winstverwachting dan (middel)grote bedrijven. Vooral zelfstandigen en ondernemers zonder personeel zijn nog getemperd in hun verwachtingen. Van deze ondernemers verwacht 26% een stijging van de omzet en 31% verwacht een stijging van de winst. Bij de middelgrote bedrijven (met meer dan 10 werknemers in dienst) liggen deze cijfers beduidend gunstiger. Van deze bedrijven verwacht bijna de helft (46%) een stijging van de omzet. Eveneens de helft (50%) verwacht een stijging van de winst. Oorzaak van een achterblijvend optimisme onder de kleinere ondernemers is onder meer de sterke focus op de binnenlandse markt. Deze markt blijft in ontwikkeling nog wat achter bij de exportontwikkeling. Grotere bedrijven zijn meer exportgericht en hebben kunnen profiteren van de exportgroei.

MKB-ondernemers positiever over gevoerde economische beleid
MKB-ondernemers zijn dit jaar in het algemeen beduidend positiever geworden over de economische ontwikkeling ten opzichte van een jaar geleden. Van de MKB-ondernemers zegt bijna de helft (45%) vertrouwen in de economische ontwikkeling te hebben, terwijl 22% aangeeft geen vertrouwen te hebben. In 2013 gaf nog ruim de helft van de ondernemers (52%) aan geen vertrouwen te hebben in de economische ontwikkeling van Nederland. In de afgelopen vijf jaar was alleen in 2011 het vertrouwen van MKB-ondernemers sterker. Het optimisme over de economische ontwikkeling gaat gepaard met een licht herstel van het vertrouwen in het door de Nederlandse overheid gevoerde economische beleid. Ruim de helft van de ondernemers (54%) heeft hierin vertrouwen of enigszins vertrouwen. Vorig jaar lag dit percentage nog op 42%, het laagste in de afgelopen vijf jaar.

Transportsector en communicatiesector meest optimistisch
Ondernemers die gericht zijn de op de buitenlandse handel en de zakelijke markt zijn het meest optimistisch. De ondernemers in de de industrie, de groothandel, de transportsector en de com-municatiesector zijn bovengemiddeld optimistisch. MKB-ondernemers die sterk afhankelijk zijn van consumentenbestedingen zijn nog het meest pessimistisch. Het betreft met name de ondernemers in de detailhandel, de autosector en de persoonlijke dienstverlening.
 


Voor inlichtingen: 079 322 2200

Stemming onder ondernemers in het MKB

27 oktober 2014

Kleinere bedrijven zijn een stuk minder optimistisch in hun omzet- en winstverwachting dan (middel)grote bedrijven. Vooral zelfstandigen en ondernemers zonder personeel zijn nog getemperd in hun verwachtingen. Van deze ondernemers verwacht 26% een stijging van de omzet en 31% verwacht een stijging van de winst. Bij de middelgrote bedrijven (met meer dan 10 werknemers in dienst) liggen deze cijfers beduidend gunstiger. Van deze bedrijven verwacht bijna de helft (46%) een stijging van de omzet. Eveneens de helft (50%) verwacht een stijging van de winst. Oorzaak van een achterblijvend optimisme onder de kleinere ondernemers is onder meer de sterke focus op de binnenlandse markt. Deze markt blijft in ontwikkeling nog wat achter bij de exportontwikkeling. Grotere bedrijven zijn meer exportgericht en hebben kunnen profiteren van de exportgroei.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel, drs. D. Snel, drs. K.L. Bangma, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer