Aantal ondernemers in Nederland in 2013 gedaald maar nog steeds op hoog niveau

14 oktober 2014

Het aantal ondernemers in Nederland is gedaald van 10,3% van de volwassen bevolking in 2012 naar 9,3% in 2013. Het percentage ondernemers ligt echter nog steeds ruim boven het gemiddelde van hoogontwikkelde landen. Onder hoogontwikkelde EU-landen heeft Nederland zelfs het hoogste percentage ondernemerschap. Nederland scoort relatief hoog op ondernemerschap in de leeftijdscategorie 25-34 jaar en onder mensen met een universitaire opleiding. Dit en meer blijkt uit het Nederlandse rapport van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) dat door Panteia/EIM is gepubliceerd.

Afname betreft vooral jonge bedrijven
Onder ondernemers worden in dit onderzoek Nederlanders verstaan tussen de 18 en 64 jaar, die stappen aan het nemen zijn een bedrijf op te zetten of eigenaar en manager zijn van een bedrijf dat minder dan 3,5 jaar bestaat. Deze twee componenten vormen tezamen de zogeheten ‘Total early-stage Entrepreneurial Activity’ (TEA) rate, de bekendste maatstaf van de Global Entrepreneurship Monitor. Als gezegd is de Nederlandse TEA rate in 2013 met een procentpunt gedaald tot 9,3%. Deze afname wordt volledig verklaard door een afname van het aantal ondernemers in jonge bedrijven. Dit aantal lag in 2012 op een historisch hoog niveau en een waarschijnlijke verklaring voor de afname in 2013 is dat relatief veel jonge bedrijven de economische crisis niet hebben overleefd. Opvallend is dat het aantal volwassenen dat stappen neemt om een bedrijf op te zetten in 2013 zelfs nog iets is gestegen.

Ondernemersratio hoog onder universitair geschoolden
Het rapport laat verder zien dat de Nederlandse TEA rate onder universitair geschoolden relatief hoog is: 16,8%, waar het gemiddelde van hoogontwikkelde landen (‘innovation-driven economies’) gelijk is aan 10,6%. Ook scoort Nederland relatief hoog onder 25- tot 34-jarigen (13,1% versus 10,2% voor hoogontwikkelde landen). Deze uitkomsten suggereren dat meer pas afgestudeerde universiteitsverlaters overwegen om ondernemer te worden, mogelijk als gevolg van de toegenomen aandacht voor ondernemerschap in het Nederlandse hoger onderwijs in de afgelopen jaren.

Veel innovatie door ondernemers in jonge bedrijven
De resultaten van de Nederlandse GEM 2013 enquête laten ook zien dat ten opzichte van hoogontwikkelde landen, Nederlandse ondernemers relatief vaak aangeven dat hun dienst of product nieuw is voor al hun (potentiële) klanten. Verder geven Nederlandse ondernemers minder vaak dan gemiddeld aan dat hun dienst of product alleen door henzelf wordt aangeboden. Deze combinatie van uitkomsten suggereert dat in Nederland veel jonge bedrijven zich bezig houden met innovatie.


Voor inlichtingen: 070 322 2200

Global Entrepreneurship Monitor The Netherlands 2013

14 oktober 2014

This report is part of the research program “SMEs and Entrepreneurship” which is financed by the Dutch Ministry of Economic Affairs.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. A. J. van Stel, dr. S.J.A. Hessels, T. Span, Msc.

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer