Technologiebedrijven modern en professioneel

02 november 2007

'Goed in innovatie en productontwikkeling, verkopen ho maar'. De beeldvorming over technologiebedrijven is soms hardnekkig en berust op misverstanden.
Uit een onderzoek van EIM blijkt dat technologiebedrijven in het MKB zeer modern opereren: zij doen niet alleen meer aan innovatie, maar ook aan marketing. Bovendien hebben zij een moderner HRM-beleid dat meer ruimte laat aan medewerkers, en een strategie die verder gaat dan alleen het nalopen van klanten. Technologiebedrijven weten zich goed te onderscheiden van andere bedrijven en ervaren dan ook minder concurrentie.

Van nieuwe kennis naar praktische toepassingen
Een technologiebedrijf is een bedrijf dat nieuwe producten of diensten verkoopt en/of ontwikkelt die zijn gebaseerd op nieuwe technologie. Als onderdeel van hun activiteiten vertalen technologiebedrijven wetenschappelijke kennis in praktische toepassingen. Daarmee leveren zij een bijdrage aan het verhelpen van de Nederlandse kennisparadox: excellent wetenschappelijk onderzoek, maar te weinig vertaling daarvan in concrete producten.

Open en niet formeel
Technologiebedrijven in het MKB hebben een 'open' karakter: zij werken veel samen met andere bedrijven en instellingen om kennis uit te wisselen en op ideeën te komen. Bovendien is hun strategie behalve op innovatie ook op marketing gericht. Zij hebben daar vaker dan reguliere MKB-bedrijven speciale mensen voor in dienst. Ook zien zij in het ontdekken en benutten van marktmogelijkheden vaker een kerntaak. In vergelijking met reguliere MKB-bedrijven zijn technologiebedrijven minder geneigd om voor hun medewerkers zaken op papier vast te leggen en te formaliseren. Tegelijk bieden zij vaker dan gemiddeld winstdeling- of bonusregelingen, aandelenplannen en mogelijkheden voor thuiswerk. Technologiebedrijven gaan op informele wijze met hun personeel om en laten hen meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheden en resultaten.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Werkwijze van technologiebedrijven

02 november 2007

EIM doet jaarlijks onderzoek naar de werkwijze van MKB-bedrijven in het algemeen, en technologiebedrijven in het MKB in het bijzonder. In de minirapportage 'Werkwijze van technologiebedrijven: Waarin verschillen zij van MKB-bedrijven?' worden beide soorten bedrijven vergeleken op vijf onderwerpen die sterk bepalend zijn voor de prestaties van bedrijven: ondernemerschap, innovatie, HRM, strategie en marketing. Daarnaast wordt gekeken naar de mate waarin beide soorten bedrijven concurrentie ervaren.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong, drs. R.M. Braaksma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer