Omvang en prestaties van MKB-bedrijven in topsectoren variƫren sterk

01 mei 2014

Het grootste deel van de bedrijven binnen de topsectoren bestaat uit  MKB-bedrijven. 94% van de MKB-bedrijven heeft niet meer dan 10 medewerkers in dienst. Tot op heden is de betekenis van deze MKB bedrijven onderbelicht gebleven. Panteia geeft hieraan invulling met onderzoek naar de omvang van het MKB in de topsectoren en haar aandeel in de prestaties  van de topsectoren.

MKB in topsectoren creëren meer werkgelegenheid dan gemiddeld
De omvang van het MKB (bedrijven tot 250 werkzame personen) in de topsectoren laat een divers beeld zien. Enerzijds is het MKB-aandeel in de afzet van topsectoren kleiner dan dat voor Nederland (47% t.o.v. 52%), maar anderzijds is het MKB-aandeel in de werkgelegenheid van topsectoren groter dan dat voor Nederland (64% t.o.v. 57%). Verder is het MKB-aandeel in de toegevoegde waarde van topsectoren vrijwel gelijk aan dat voor Nederland (54% t.o.v. 53%). Echter, wanneer op de microbedrijven  (tot 10 werkzame personen) ingezoomd wordt, dan is voor alle vier de indicatoren (aantal bedrijven, afzet, werkgelegenheid en toegevoegde waarde) het MKB-aandeel in de topsectoren lager dan dat voor Nederland.

Grote verschillen aandeel en omvang MKB in de afzonderlijke topsectoren
Tussen de topsectoren onderling nemen we grote verschillen waar in de omvang van het MKB. De chemie- en energiesectoren zijn ten opzichte van de andere topsectoren grootschalig, met een relatief laag aandeel MKB-bedrijven. De creatieve industrie en agro & food zijn daarentegen relatief kleinschalig, met een relatief hoog aandeel MKB-bedrijven. Slechts 20% van de werkgelegenheid in de energiesector is toe te schrijven aan het MKB; voor de creatieve industrie ligt de MKB-bijdrage op bijna 90%! In de tuinbouwsector en de creatieve industrie komt 70% of meer van de afzet uit het MKB; in de andere topsectoren ligt dit percentage beduidend lager.

Arbeidsproductiviteit van het MKB in topsectoren stuk hoger dan van het Nederlandse MKB
De arbeidsproductiviteit van het MKB in de topsectoren is met € 72.000 per werkzame persoon een stuk hoger dan gemiddeld voor het hele Nederlandse MKB (€ 57.000). De innovatie-uitgaven als percentage van de toegevoegde waarde, zijn 4,1% voor het MKB in de topsectoren ten opzichte van 2,4% voor het Nederlandse MKB. Ook het aandeel innoverende MKB-bedrijven is voor de topsectoren groter dan voor het Nederlandse MKB (53% t.o.v. 48%). Ten slotte liggen ook de export in procenten van de afzet, en de investeringen in procenten van de toegevoegde waarde, voor het MKB in de topsectoren boven het landelijke gemiddelde voor het MKB.
 


Voor inlichtingen: (079) 322 22 00

Omvang en prestaties van het MKB in de topsectoren

01 mei 2014

Tot op heden is het MKB in het topsectorenonderzoek onderbelicht gebleven en ging de aandacht meer uit naar het geheel van topsectoren. Een eerste stap om de rol van het MKB in de topsectoren te belichten, is het in kaart brengen van het aandeel van het MKB in de topsectoren voor een aantal kernvariabelen en dit te vergelijken met het gehele bedrijfsleven. Deze rapportage geeft hieraan invulling: hoeveel MKB-ondernemingen zijn daar te vinden en wat is hun aandeel in de prestaties van de topsectoren? In sommige gevallen haken we aan bij bestaande cijfers over het MKB in de topsectoren. Zo is het aantal MKB-ondernemingen al door het CBS vastgesteld maar de onderverdeling naar micro, klein en midden niet en wordt hier wel meegenomen. Voor de meeste indicatoren zijn uitsluitend cijfers op totaalniveau van de topsectoren beschikbaar. We vullen deze aan met MKB-cijfers.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. P. Fris

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer