Challengers presteren het best en werken het beste samen

10 april 2014

Bedrijven die vernieuwend zijn en daarbij een ambitieuze groeidoelstelling hebben, zogenaamde ‘challengers’, presteren beter en werken het beste samen met andere bedrijven. Ze zijn de topbedrijven onder de topsectorbedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia onder bijna tweeduizend Nederlandse topsectorbedrijven. Van deze groep bedrijven valt ruim 11% binnen de categorie challengers.Uit de studie blijkt dat challengers relatief het best presteren qua export- en omzetontwikkeling. Qua samenwerking scoren challengers op alle fronten het best, gevolgd door de innovatieve bedrijven die geen challenger zijn.

Merendeel challengers bezig met productontwikkeling en markintroductie
In het onderzoek zijn challengers gedefinieerd als bedrijven met een vernieuwend product of concept waarmee men een groot deel van de markt wil pakken, de concurrentie aangaat met de gevestigde orde, en die een groeiambitie hebben van 25% of meer in de komende 3 jaar. Deze groep challengers is in dit onderzoek nader verdeeld in ‘aankomende challengers’ (ca. 30%) met het challenging product in de ontwikkelingsfase, en in ‘opkomende challengers’ (ca. 35%) die het product net op de markt hebben gebracht. De overige challengers zitten al in de groeifase en worden als ‘echte challengers’ bestempeld, wat niet wil zeggen dat zij niet bezig kunnen zijn met het ontwikkelen van een volgende product of marktintroductie. Het betekent wel dat het merendeel van de challengers nog niet in de groeifase zitten. De belangrijkste succesfactoren voor vernieuwende producten zijn het onderscheidende karakter van het product en de bewijsvoering dat het product werkt. Daarbij is een goede interne en externe samenwerking en de aanwezigheid van een ‘launching customer’ van grote waarde. Meer dan 90% van de challengers heeft in de afgelopen drie jaar nieuwe kennis, nieuwe producten, nieuwe diensten of nieuwe processen ontwikkeld. Bijna 70% werkt daarbij samen met andere partijen.

Strategische focus meest bepalend voor succes challengers
Volgens de challengers zelf zijn bedrijven succesvoller wanneer zij innovatief zijn, strategisch gefocust en creatief. Het is vooral de strategische focus die in de perceptie van challengers duidelijk belangrijker is dan in de perceptie van de overige topsectorbedrijven. Deze factor wordt dan ook als onderscheidende eigenschap gezien voor succesvolle bedrijven. Toch lopen ook challengers tegen knelpunten aan. Het aantal knelpunten bij vernieuwingsinspanningen ligt gemiddeld echter lager dan bij de overige bedrijven. Het belangrijkste knelpunt voor de challengers is de complexiteit van de nieuwe technologie en de eisen die daaraan worden gesteld. Ruim 40% noemt dit als knelpunt. Onvoldoende investeringskapitaal en onvoldoende financiële middelen in de ontwikkelingsfase vormen de daarop volgende knelpunten, op hun beurt gevolgd door de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Uit de groep bedrijven met mislukte challenging producten blijkt dat de onbekendheid met de nieuwe markt en de afwezigheid van een launching customer de grootste struikelblokken zijn.


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Aankomende en opkomende challengers in de topsectoren

10 april 2014

In het programmaproject ‘Challengers: hun kenmerken en succesfactoren’ is een eerste inzicht verkregen in het fenomeen ‘challenger’. In de studie ‘(Aankomende en opkomende) Challengers in de topsectoren’ wordt dit begrip met behulp van empirisch datamateriaal nader uitgewerkt. Zo wordt er gezocht naar een onderscheid tussen reeds succesvolle challengers, aankomende challengers en opkomende challengers.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.P. Muizer

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer