ZZP'er: van onbemind tot onmisbaar

01 november 2007

In de afgelopen decennia heeft de Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP'er) zich ontwikkeld van een onbemind fenomeen binnen het bedrijfsleven tot een onmisbare schakel in de economische bedrijvigheid.
Steeds meer personen voelen zich aangetrokken tot het ZZP-schap. Inmiddels is zelfs meer dan de helft van het aantal ondernemingen in de sectoren Industrie, Bouw, Vervoer, Opslag en Communicatie, Verhuur en Zakelijke Dienstverlening, en Overige dienstverlening, het bedrijf van een ZZP'er. Het ZZP-schap is zeker geen rage, maar een vorm van economische bedrijvigheid die nu en op de lange termijn onmisbaar is voor de economie. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport 'ZZP'er: van onbemind tot onmisbaar' van EIM.

De waarde van de ZZP-diensten in het economische verkeer
Nederland kent naar schatting meer dan 300.000 ZZP'ers. Binnen de sectoren die centraal gestaan hebben in het EIM-onderzoek zijn er anno 2007 245.000 ZZP'ers. Dit is 54% van alle ondernemingen in die sectoren. De waarde van de diensten die ZZP'ers in deze sectoren leveren aan het bedrijfsleven en de consumenten kan globaal worden begroot op bijna € 19 miljard. Dit is 3% van de totale omzet (excl. BTW) die door alle ondernemingen in de onderzochte sectoren wordt gerealiseerd.

Stimulansen voor het ZZP-schap
In het verleden werd een persoonlijke noodsituatie (dreigend ontslag) vaak gezien als de grootste drive voor het ZZP-schap. Anno 2007 overheersen echter de sterke drang tot zelfontplooiing en het streven naar vrijheid en ongebondenheid. ZZP-schap is geen noodkeuze, maar een ambitie. Gezien de huidige economische en maatschappelijke ontwikkeling vormen - ook op de lange termijn - de behoeften aan vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfontplooiing steeds meer de drijfveren voor de keuze voor ondernemerschap als ZZP'er.

Belang ZZP'ers voor bedrijfsleven en consument
De stimuli voor het bedrijfsleven om ZZP'ers in te schakelen hangen sterk samen met de ontwikkelingen op de markt en het denken over de aard van de arbeidsrelatie. Steeds groter belang wordt gehecht aan flexibele arbeidsrelaties, zoals de arbeidspool die ZZP'ers kunnen bieden. Ook de groeiende behoeften van bedrijven om zich te concentreren op de corebusiness stimuleren de inschakeling van de ZZP'er. Verder stimuleert de groeiende behoefte aan creativiteit, organisatievermogen en kennis op het gebied van markt en ondernemen de inzet van kennis-ZZP'ers (freelancers, consultants, specialisten, interim-managers etc.) De behoefte van de consument om de woonomgeving en leefomstandigheden op een steeds hoger comfortpeil te brengen, brengt hem ertoe om vaker ZZP'ers in te schakelen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Van onbemind tot onmisbaar: De economische betekenis van ZZP'ers nu en in de toekomst

22 oktober 2007

Het onderzoek heeft tot doel om inzichtelijk te maken wat de toegevoegde waarde van de ZZP'er is voor de economie in algemene zin en in het bijzonder wat de relatie is tussen de ZZP'er en de overige bedrijven binnen het MKB. Waarom schakelt het MKB de ZZP'er in? Wat is de toegevoegde waarde van de ZZP'er voor de activiteiten van de MKB-bedrijven? Aan welke voorwaarden moet de ZZP'er voldoen, en hoe kan hij bijdragen aan het optimaal presteren en functioneren van het bedrijfsleven?

EIM, het Ministerie van Economische Zaken (via het onderzoeksprogramma 'Ondernemerschap en MKB'), Rabobank Nederland en de CONGA hebben elkaar gevonden in de wens om door middel van dit onderzoek meer licht te werpen op de huidige en toekomstige rol van de ZZP'er in de Nederlandse economie en zijn relatie tot het MKB.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. F. Pleijster, drs. W.D.M. van der Valk

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer