Helft MKB-ondernemers lid van lokale ondernemersvereniging

18 oktober 2007

Lokale ondernemersverenigingen vervullen een geheel eigen rol, naast de commerciële samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties. Bijna de helft van de MKB-ondernemers is aangesloten bij een plaatselijke ondernemersvereniging, voornamelijk vanwege de sociale contacten met collega's. Een meerderheid van de ondernemersverenigingen is recent actief betrokken geweest bij een gemeentelijke besluitvorming. In de meeste gevallen wordt hierbij de Kamer van Koophandel als andere partij in de besluitvorming betrokken. Dit blijk uit onderzoek van EIM.

Sociaal contact is belangrijk in lokale ondernemersvereniging
Bijna de helft van de MKB-ondernemers is aangesloten bij een plaatselijke ondernemersvereniging. Dat is meer in vergelijking tot deelname in commerciële samenwerkingsverbanden (25 %) of lidmaatschap van een brancheorganisatie (30%). De voornaamste reden die de MKB-ondernemers opgeven voor aansluiting bij een plaatselijke ondernemersvereniging is het onderhouden van sociale contacten met collega-ondernemers. Andere redenen zijn: samen een vuist kunnen maken, kennis er ervaringen uitwisselen en - duidelijk in mindere mate - gezamenlijk promotieactiviteiten kunnen voeren, gezamenlijke contracten afsluiten of gezamenlijk acquisitie voeren. MKB-ondernemers sluiten zich niet bij een plaatselijke ondernemersvereniging aan om redenen die direct met de bedrijfsvoering te maken hebben.

Ondernemersverenigingen actief bij gemeentelijke besluitvorming
Een meerderheid van de ondernemersverenigingen is in de afgelopen twee jaar actief betrokken geweest bij een gemeentelijke besluitvorming. Die besluitvorming heeft voornamelijk betrekking op de ontwikkeling of herstructurering van bedrijventerreinen, kantoorlocaties en winkelcentra. Ruimtelijke ordening en economische zaken zijn ook belangrijke terreinen waarop ondernemersverenigingen actief zijn in de gemeentelijke besluitvorming. In de meeste gevallen wordt de Kamer van Koophandel als andere partij betrokken in de besluitvorming, maar ook de provincie en projectontwikkelaars zitten redelijk vaak met de ondernemersvereniging bij de gemeente aan tafel. Ook wordt hierbij wel eens de samenwerking met andere ondernemersverenigingen opgezocht.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Samen Sterk in Lokale Ondernemersverenigingen

18 oktober 2007

Jaarlijks wordt de mening van ondernemers binnen het MKB-panel van EIM gemeten over actuele beleidsonderwerpen. In 2006 is het onderwerp 'samenwerking op lokaal niveau' aan de orde gesteld bij de MKB-ondernemers. Uit dit onderzoek blijkt, dat lokale ondernemersverenigingen een geheel eigen rol vervullen naast de commerciële samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties. Onder plaatselijke ondernemersverenigingen vallen onder andere winkeliersverenigingen, samenwerkingsverbanden van een bedrijvenpark, Lions Club, Rotary en dergelijke.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. M. Mooibroek, drs. W.V.M. van Rijt-Veltman

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer