Ondernemerschapsbeleid verdient eigen wetenschappelijk onderzoek

11 oktober 2007

Om onze welvaart in de toekomst veilig te stellen rekenen overheden op innovatieve ondernemers die duurzame economische groei bewerkstelligen, en werknemers die levenslang in ondernemingen actief zijn. Echter wetenschappers en beleidsmakers focussen zich veelal op onderscheidende wetenschapsterreinen als economie, sociologie en psychologie om het benodigde ondernemerschapsbeleid van kennis te voorzien, maar van een interdisciplinaire wetenschappelijke aanpak op dit beleidsterrein is nog maar weinig sprake. Om hier aan tegemoet te komen is op initiatief van onderzoeksbureau EIM en het Max Planck Instituut het 'Handbook of Research on Entrepreneurship Policy' tot stand gekomen.

Wetenschappelijk onderzoek naar ondernemerschapsbeleid staat nog in de kinderschoenen. In het 'Handbook on Research on Entrepreneurship Policy' worden door internationaal vermaarde wetenschappers op dit terrein bijdragen geleverd voor een solide fundament voor een meer interdisciplinair onderzoek naar ondernemerschap. Het handboek is samengesteld door David Audretsch (Max Planck Instituut en Indiana University), Isabel Grilo (DG voor ondernemerschap en Industrie, EC) en Roy Thurik (Erasmus Universiteit en EIM). De redacteuren stellen dat in de huidige, nog prille overgang van een 'managed economy' naar een 'entrepreneurial economy' wetenschappers en beleidsmakers over te weinig interdisciplinaire inzichten beschikken om het hedendaagse ondernemerschap in zijn volle omvang - van micro- naar macroniveau - te overzien, en daar adequaat onderzoek en beleid op toe te passen. Op 8 november wordt het handboek in Brussel officieel gepresenteerd.

Meer informatie*


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Leave this field empty

Auteur(s):

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer