MKB investeert meer in innovatie

24 september 2007

Na een dieptepunt in het vorige jaar investeren ondernemers in het midden- en kleinbedrijf dit jaar en de komende jaren meer in innovatie. Met de laagconjunctuur van de afgelopen zes jaar lagen deze investeringen op een bescheiden niveau. Voor het eerst sinds 1999 groeit nu de groep ondernemers die aangeven een innovatie te hebben gerealiseerd. Ook is het aandeel ondernemers dat méér wil gaan investeren in innovatie stijgend.

Meer innovaties zijn in het MKB doorgevoerd
Met de teruglopende economische ontwikkeling is sinds 2000 de bereidheid om in innovatie te investeren flink afgenomen. Waar op het hoogtepunt in 1999 nog 87% van de ondernemers in het MKB in de achterliggende drie jaar tenminste één innovatie had gerealiseerd, bereikte dit percentage anno 2006 een dieptepunt van 59%. Een voorlopig dieptepunt, aangezien in 2007 66% van de ondernemers aangeeft minstens één innovatie te hebben doorgevoerd. 

Grotere bereidheid tot investeren in innovatie
In het afgelopen jaar is het aantal ondernemers dat komend jaar méér wil investeren in innovatie toegenomen; 38% zegt het voornemen te hebben meer aan innovatie uit te geven, terwijl 11% juist minder denkt uit te geven. In 2006 lagen dezelfde percentages op respectievelijk 36 en 13. Met de huidige economische groei zien veel ondernemers hun omzetten en winsten toenemen, hetgeen betere mogelijkheden biedt om zelf innovaties te financieren. De stijging weerspiegelt een toegenomen vertrouwen van ondernemers dat innovatie zal renderen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Innovatie in het MKB

24 september 2007

In de minirapportage ?Innovatie in het MKB: Ontwikkelingen 1999-2007? wordt ingegaan op welke ontwikkelingen zich sinds 1999 hebben voorgedaan in realisatie van en inspanningen en voornemens voor innovaties door MKB-bedrijven in Nederland. Als onderdeel van de Monitor Bedrijfsvoering verzamelde EIM in de maanden mei en juni 2007 gegevens over de innovatie-activiteiten van 2.301 bedrijven in het MKB. EIM verzamelt al sinds 1999 gegevens over de mate waarin bedrijven in het MKB zich met innovatie bezighouden.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong, drs. B.H.G. Jansen

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer