Goede jaren voor het Nederlandse MKB

11 september 2007

In 2007 en 2008 groeit het Nederlandse MKB harder dan het grootbedrijf. Volgens de prognoses van onderzoeksbureau EIM groeit het MKB in beide jaren met respectievelijk 3,5%  en 3,25%. Het grootbedrijf blijft met een marge van 1% achter in 2007 en 0,25% in 2008. De afzetgroei in het MKB vertaalt zich in een winstgroei van 8,5% in 2007 en 7,75% in 2008. Alle sectoren profiteren van deze gunstige winstontwikkeling behalve de detailhandel.

Winstgroei in alle sectoren
Het winstniveau is in bijna alle sectoren gunstig. Een goede kostenbeheersing in het Nederlandse bedrijfsleven draagt belangrijk bij aan de gunstige winstontwikkeling, evenals een stijging van arbeidsproductiviteit. Hogere energiekosten en - volgend jaar - hogere loonkosten beperken enigszins de winstgroei. Een uitzondering in de gunstige winstontwikkeling is de detailhandel. De detailhandel groeit wel mee met de winstontwikkeling maar het niveau is vrij laag. In de jaren 2003-2006 is het winstniveau in deze sector sterk gedaald. Dit is niet alleen het gevolg van de onderlinge concurrentie tussen supermarkten, maar ook een gevolg van de opkomst van winkelen via het internet. Dit heeft een belangrijk prijsdrukkend effect voor het bestaande winkelaanbod en zal voor 2007 en 2008 tot gevolg hebben dat de detailhandel moeite zal hebben om middels prijsverhogingen het winstniveau weer op peil te krijgen.

In 2008 een kleine terugval van de exportgroei
De economische groei in de Europese landen heeft inmiddels in 2007 een behoorlijk percentage bereikt. Nederland profiteert hiervan. Zo neemt de industriële afzet in 2007 naar het buitenland toe, en is er een sterke groei van de handel. Nederland is een belangrijke toegangspoort voor Europa voor goederen uit Azië, vooral uit China. Met name het MKB in de groothandel en de transportsector profiteert hiervan. In 2008 zal de economische groei in de Europese landen iets lager zijn onder invloed van een afkoelende economie van de VS, onzekerheden op de financiële markten en een sterker wordende Euro. Daardoor zal de industriële afzet en de groothandelsafzet in 2008 iets geringer zijn.

Sterke toename van het zelfstandig ondernemerschap
De toename van het aandeel zelfstandigen is historisch hoog. De sterke toename van het aantal zelfstandigen, in 2007 en 2008 met respectievelijk 4,25% en 3,5%, hangt samen met een algemene behoefte van het bedrijfsleven aan flexibel personeel. Vooral in de bouw en de zakelijke dienstverlening is de stijging van het aantal zelfstandigen fors. Door de gunstige afzetperspectieven en inkomensperspectieven ziet men goede mogelijkheden om voor zichzelf te beginnen, zonder een te groot risico te nemen. Mocht het avontuur van het zelfstandig ondernemerschap toch mislukken, dan is het gezien de krapte op de arbeidsmarkt niet moeilijk een vaste baan te vinden. Zo is de groei van klusbedrijven in de bouwsector zeer hoog en is er een flinke groei van het aantal webwinkels. Ook het aantal oudere starters is toegenomen. Na een vervroegd pensioneren, blijven een groeiend aantal mensen hun werkzaamheden vervolgen in de vorm van zelfstandig ondernemerschap.


 


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Prognoses voor het Nederlandse MKB over de jaren 2007 en 2008

11 september 2007

De prognoses van EIM voor het Nederlandse MKB over de jaren 2007 en 2008. Aan de orde komen de afzetgroei, exportgroei, werkgelegenheidsgroei, winstgroei in de verschillende sectoren van het MKB en toename van het zelfstandig ondernemerschap. Met tabellen.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer