Nog weinig aandacht voor de beginnende senior ondernemer

26 juli 2007

Over het belang van senioren als beginnende ondernemer is relatief weinig bekend. Beginnende ondernemers kun je verdelen in twee groepen: ondernemers die een nieuw bedrijf starten en ondernemers die een bestaand bedrijf overnemen. Voor beide groepen geldt dat ongeveer 1 op de 5 beginnende ondernemer 45 jaar of ouder is. Met de minirapportage 'De senior ondernemer in de zilveren economie' brengt EIM het belang en mogelijkheden van de beginnende senior ondernemer onder de aandacht.

Vergrijzing en ondernemerschap zijn twee actuele thema's in de Nederlandse economie. Er is echter relatief weinig aandacht voor het snijvlak van deze twee thema's: senior ondernemerschap, en dan met name beginnende senior ondernemers die op het moment dat zij ondernemer worden 45 jaar of ouder zijn.

Beginnende senior ondernemers worden met andere mogelijkheden en beperkingen geconfronteerd dan jongere beginnende ondernemers. De belangrijkste beperking is dat hoe ouder je bent wanneer je als ondernemer begint, hoe minder tijd je hebt om als ondernemer actief te zijn. Als je de ambitie hebt om uiteindelijk eigenaar van een groot bedrijf te worden, dan heeft een beginnende senior ondernemer minder tijd om dat te realiseren dan iemand die op jongere leeftijd als ondernemer begint. Dit kan voor ambitieuze senioren eerder een motief zijn om een bestaand bedrijf over te nemen in plaats van een nieuw bedrijf te starten.

Daar komt nog eens bij, dat ambitieuze senioren wellicht ook meer mogelijkheden hebben om een bestaand bedrijf over te nemen. Voor het overnemen van een bestaan bedrijf is gemiddeld meer kapitaal vereist dan voor het starten van een nieuw bedrijf. Beginnende senior ondernemers zullen gemiddeld over meer kapitaal beschikken dan hun jongere collega's. Dit geldt zeker voor potentiƫle ondernemers die hun capaciteiten al bewezen hebben en een goede baan in loondienst hebben. Ook zal de bewezen ervaring van de beginnende senior ondernemer het verkrijgen van externe financiering voor de overname vergemakkelijken. Of beginnende senior ondenemers inderdaad geschiktere kandidaten zijn voor bedrijfsovername dan jongere beginnende ondernemers is niet bekend, er is nog weinig concreet cijfermateriaal voorhanden.

Door deze verschillende mogelijkheden en beperkingen, mag je verwachten dat beginnende senior ondernemers met groei-ambities eerder kiezen voor het overnemen van een bedrijf dan jongere ondernemers met dezelfde ambities. Een logisch gevolg hiervan is, dat beginnende senior ondernemers die ervoor kiezen om een nieuw bedrijf starten minder ambitieus zijn dan junior starters. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

De senior ondernemer in de zilveren economie

26 juli 2007

In dit rapport worden cijfers en inzichten over beginnende senior ondernemers gepresenteerd. We definiëren een beginnende senior ondernemer hierbij als iemand die 45 jaar of ouder is op het moment dat hij of zij ondernemer wordt. De gepresenteerde cijfers over (junior en senior) starters zijn gebaseerd op het starterspanel van EIM. Bij de instroom hebben deze starters diverse vragen beantwoord over o.a. de tijd die ze in hun nieuwe bedrijf steken, de belangrijkste motieven om een nieuw bedrijf te starten en knelpunten waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Deze beginnende ondernemers worden vervolgens gedurende een aantal jaren gevolgd. Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de eerste drie jaargangen van het starterspanel (1998, 1999 en 2000).

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.M.P. de Kok, drs. M.E. Winnubst

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer