Groot economisch vertrouwen onder ondernemers in MKB

26 juni 2007

Groothandel profiteert meest van economische groei in Europa
De economische groei in de Europese landen heeft inmiddels een behoorlijk percentage bereikt. De Nederlandse economie is hier duidelijk bij gebaat. Zo neemt de industriële afzet naar het buitenland toe, maar vooral de groei van de handel is sterk. Hierbij is Nederland een belangrijke toegangspoort voor Europa voor goederen uit Azië, vooral vanuit China. De transportsector profiteert hiervan, maar vooral het MKB in de groothandel heeft hier veel voordeel van. Daardoor neemt de afzetgroei in de groothandel dit jaar met bijna zes procent toe. Bovendien wordt er door het Nederlandse bedrijfsleven veel geïnvesteerd in machines en computers. Ook hier profiteert de groothandel van.

Mogelijk grote capaciteitsproblemen in de bouw
Ook de bouwsector groeit dit jaar met bijna 5,0% zeer hard. Binnen de bouw neemt de productie in de utiliteitsbouw dit jaar het sterkst toe. Gunstige economische vooruitzichten hebben een positief effect op de investeringsbereidheid van de marktsector. Hierdoor neemt de nieuwbouw van kantoorgebouwen sterk toe, en worden oude kantoorgebouwen vernieuwd. Ook de nieuwbouw van woningen neemt toe. Maar particulieren wegen in toenemende mate af of ze zullen verhuizen of hun eigen woning zullen gaan verbouwen. Steeds vaker valt de keuze op het verbouwen van de bestaande woning.
De bouwproductie zal in 2008 waarschijnlijk minder snel toenemen. Capaciteitsproblemen zijn hier de belangrijkste oorzaak. Vakbekwaam personeel is moeilijk te vinden en uitbreiding van de capaciteit gebeurt nu vooral door het inhuren van (buitenlandse) zelfstandigen.

Consument geeft meer uit aan luxe
De consument geeft meer uit aan luxe goederen en diensten zoals kleding, consumentenelektronica, hotels en restaurants. De afzetgroei van de detailhandel in het MKB komt op een groei van ruim 4,0%. Hiermee krijgt de flinke groei in 2006 in deze sector een stevig vervolg in 2007. De verkoop van consumentenelektronica ondervindt een positieve impuls vanuit allerlei technologische innovaties, zoals platte tv-schermen, navigatiesystemen en dvd-recorders. Ook de food-sector scoort goed met vooral een stijging van de verkoop van duurdere en luxere artikelen. Binnen de horeca sector scoren vooral de restaurants en hotels goed. Het traditionele café- en het cafetariawezen blijft in groei achter.

2007 is een gunstig jaar voor de zakelijke dienstverlening
De afzet van het MKB in de financiële en zakelijke diensten neemt dit jaar met 4,0% fors toe. In bijna alle delen van de zakelijke dienstverlening is de groei sterk. Uitzendbureaus profiteren sterk van de vraag naar flexibel personeel. Bedrijven nemen doorgaans eerst flexibel personeel aan voordat vast personeel in dienst komt. Toenemende bouwactiviteiten zijn gunstig voor de diensten van architecten. Ook de assurantietussenpersonen zullen nog enige groei realiseren, maar deze groei wordt beperkt door de concurrentie van verzekeringen aan particulieren via het Internet.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Kleinschalig Ondernemen 2007

26 juni 2007

In de publicatie Kleinschalig Ondernemen 2007 wordt een beeld gegeven van de structuur en economische ontwikkeling in het bedrijfsleven, verdeeld naar grootteklassen en sectoren. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) staat hierbij centraal. In Kleinschalig Ondernemen worden de ontwikkelingen van afzet, werkgelegenheid, winstgevendheid en investeringen bij het MKB besproken. Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn de ontwikkeling van
het aantal ondernemingen, de inkomensontwikkeling van ondernemers en de financiering van het MKB.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer