Flink dalende trend in inkomen ondernemers

14 juni 2007

Het gemiddelde besteedbare inkomen van ondernemers is sterk gedaald tussen 2001 en 2004. Zelfstandigen zagen hun inkomen gemiddeld met ruim 10% afnemen. Onder directeur-eigenaren van een bv bedroeg de daling zelfs 15%. Deze ontwikkelingen vormen een voortzetting van de dalende trend van het gemiddelde inkomen, die begin jaren negentig is ingezet. Dit en meer blijkt uit het rapport 'Een eigen bedrijf: loon naar werken?' van EIM.

Zelfstandigen verdienen gemiddeld minder dan werknemers
Over de periode 1990-2004 bezien is het gemiddelde besteedbare inkomen van zelfstandigen en dga?s met 37% respectievelijk 36% gedaald. Zelfstandigen verdienden in 2004 gemiddeld minder dan werknemers. Het gemiddelde inkomen van zelfstandigen bedroeg 20.400 Euro in 2004, terwijl werknemers gemiddeld 22.400 Euro te besteden hadden. Dit is een opmerkelijke uitkomst aangezien voor zelfstandigen een hogere beloning mag worden verwacht voor hun activiteiten, op basis van de extra risico's die zij nemen.
Naar de sectoren gezien blijkt dat de winst uit onderneming in 2004 benedengemiddeld is voor persoonlijke dienstverlening (13.700 Euro), horeca (17.200 Euro) en handel en reparatie (18.800 Euro). In sectoren als de zakelijke dienstverlening (23.500 Euro) en de bouw (26.800 Euro) liggen de gemiddelde winsten hoger. De medische specialisten in de gezondheids- en welzijnszorg spannen de kroon. Zij behaalden in 2004 een gemiddelde winst van 55.500 Euro.

Daling van ondernemersinkomen ook internationaal
Ook in het buitenland, waaronder landen als Groot-Brittanniƫ en de Verenigde Staten is sprake van dalende inkomens van zelfstandigen. De ontwikkelingen hangen samen met de opkomst van het ondernemerschap. Jaarlijks beginnen steeds meer starters een eigen bedrijf en groeit het aandeel zelfstandigen met jonge bedrijven. Daarnaast wordt de diversiteit onder ondernemers steeds groter. Onder andere steeds meer vrouwen, jongeren en allochtonen betreden de paden van het ondernemerslandschap. De genoemde groepen ondernemers hebben een lager dan gemiddeld inkomen. Soms hangt het lagere inkomen samen met het feit dat ze minder uren aan de onderneming besteden (opkomst deeltijdondernemerschap). Tussen 2001 en 2004 heeft ook de tegenvallende conjunctuur een rol gespeeld bij de daling van inkomens.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Een eigen bedrijf: loon naar werken?

14 juni 2007

Het rapport 'Een eigen bedrijf: loon naar werken?' schetst een totaalbeeld van de inkomenspositie van ondernemers en bevat analyses van de de belangrijkste trends in de periode 1990-2004. Wat is de hoogte van het gemiddelde inkomen van ondernemers, en hoe heeft dit zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? Zijn er verschillen tussen starters en 'gevestigde' ondernemers? Verdienen ondernemers in de Randstad meer dan ondernemers 'in de provincie'? Op dit soort vragen geeft het rapport een antwoord. De resultaten kunnen als input worden gezien voor tal van beleidsdiscussies die spelen op het terrein van (stimulering van) ondernemerschap

Leave this field empty

Auteur(s): drs. M. Folkeringa, drs. M. Folkeringa, drs. M. Folkeringa, drs. P.M. de Jong - 't Hart, drs. P.M. de Jong - 't Hart, drs. P.M. de Jong - 't Hart

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer