Het belang van bedrijfstypen voor de werkgelegenheidsontwikkeling

22 januari 2001

Percentage succesvolle nieuwe bedrijven stabiel
Ondanks sterke groei van het aantal nieuwe bedrijven blijkt het percentage nieuwe bedrijven dat na vijf jaar nog bestaat opvallend stabiel. Dit percentage blijkt al vele jaren rond 50% te schommelen. Dit wordt geconcludeerd in het rapport `Het belang van bedrijfstypen voor de werkgelegenheidsontwikkeling', dat is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Forse toename aantal nieuwe bedrijven in de jaren negentig
Het belang van nieuwe bedrijven voor de Nederlandse economie is in de jaren negentig sterk toegenomen. Het aantal nieuwe bedrijven is van 38.500 in 1990 gestegen tot 66.000 in 1999. Hierbij is het aantal starters gestegen van 30.500 in 1990 tot 47.500 in 1999. Het aantal dochterbedrijven is gestegen van 8.000 in 1990 tot 18.500 in 1999. Voor 2000 worden 55.000 starters en 21.500 nieuwe dochterbedrijven verwacht.
In samenhang met het aantal nieuwe bedrijven, is het aantal opheffingen gestegen van 19.000 in 1990 tot 36.000 in 1999. Toch is het percentage `overlevende' bedrijven stabiel gebleven. Opvallend is dat het percentage bedrijven dat stopt als gevolg van een faillissement, afneemt. Begin jaren negentig was 17% van alle opheffingen het gevolg van een faillissement. In de tweede helft van de jaren negentig is dit geleidelijk afgenomen, tot 10% in 1999. De verbetering van de conjuncturele situatie hangt nauw samen met deze afname. Ook de invoering van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) per 1 december 1998 speelt een rol.

Figuur 1 Ontwikkeling van het aantal starters, nieuwe dochterbedrijven en opheffingen in de
              periode 1987-1999

Figuur 2 Ontwikkeling van het aantal faillissementen als percentage van het aantal  
             opheffingen van bedrijven


Voor inlichtingen: Klaas Bangma

Het belang van bedrijfstypen voor de werkgelegenheidsontwikkeling, Editie 2000

22 januari 2001

Dit rapport geeft inzicht in de rol die nieuwe bedrijfstypen (starters, nieuwe dochterbedrijven, opheffingen bestaande bedrijven) spelen in de werkgelegenheid en de ontwikkeling van de economie. Verder is onderzocht wat de kenmerken en overlevingskansen van deze startende bedrijven zijn.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. K.L. Bangma, drs. W.H.J. Verhoeven

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer