Nederland telt relatief veel ondernemers

07 juni 2007

Het aandeel ondernemers in de beroepsbevolking ligt relatief hoog in Nederland. Na een redelijke stabiele periode is de ondernemersquote in 2005 toegenomen (12%). Van de Europese benchmarklanden heeft alleen Italië, dat veel zeer kleine ondernemingen kent, een hogere ondernemersquote.

Aantal bedrijfsoprichtingen bovengemiddeld
Het jaarlijkse aantal oprichtingen van bedrijven (starters en nieuwe dochterbedrijven) neemt weer toe in Nederland. Met name de aantrekkende economie ligt hieraan ten grondslag. In de jaren 2001 tot en met 2003 is het aantal oprichtingen nog teruggelopen. Dit nadat gedurende de periode 1995-2000 het aantal oprichtingen jaarlijks steeg. In 2004 was voor het eerst weer sprake van een stijgend aantal oprichtingen, maar in 2005 groeide het aantal oprichtingen nog harder. In 2005 bestond 9,9% van de Nederlandse ondernemingen uit een opgericht bedrijf. In 2004 was dit percentage nog 8,8%. Nederland scoort daarmee voor het eerst sinds een aantal jaar weer boven het gemiddelde. Het aantal opheffingen (faillissementen en overige opheffingen), gerelateerd aan het aantal bestaande bedrijven, is in Nederland in de periode 1995-2004 gestaag toegenomen en vanaf 2004 weer gestabiliseerd.

Nederland telt weinig snelle groeiers
Snelgroeiende bedrijven (50-1000 werknemers) zijn bedrijven die in de periode 2001-2004 een omzetgroei van meer dan 60 procent realiseren. Het percentage snelle groeiers in Nederland bedraagt in deze periode 7,0 procent. In internationaal perspectief bezien is dit percentage in beide perioden laag; van de benchmarklanden scoort alleen Japan lager. Er moet worden opgemerkt dat een snelle groei in termen van omzet niet automatisch gepaard gaat met een snelle groei in werkgelegenheid. In Nederland groeit in 2001-2004 slechts 1,9% van de middelgrote bedrijven zowel snel in omzet als in werkgelegenheid (wederom heeft alleen Japan een lager percentage). De gemiddelde startgrootte is voor Nederland, zoals voor de meeste andere benchmarklanden, vrij stabiel en bedraagt ruim twee werkzame personen per opgericht bedrijf. In de VS, Japan en Duitsland ligt de gemiddelde startgrootte hoger (2,7 tot 3,5 werkzame personen). In Italië, Finland, Denemarken, Frankrijk en België ligt het gemiddelde juist aanmerkelijk lager (1,4 tot 2,0 werkzame personen).


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Internationale benchmark ondernemerschap

07 juni 2007

In 1996, 1999 en 2001 heeft EIM een internationaal benchmarkonderzoek uitgevoerd naar ondernemerschap en bedrijvendynamiek. In 1998 en 2001 is een benchmark uitgevoerd naar zeer snelgroeiende bedrijven. Dit rapport is een update van voorgenoemde onderwerpen. Het dient als onderbouwing voor het ondernemerschapsbeleid en de positionering van Nederland voor de concurrentietoets.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. P.M. de Jong-'t Hart, drs. W.H.J. Verhoeven

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer