Werkgelegenheid in het MKB neemt sterk toe

22 mei 2007

Dankzij een krachtige afzetgroei neemt de werkgelegenheid in het MKB dit jaar toe met 78.000 personen. Deze toename betreft 48.000 werknemers en 30.000 zelfstandigen. De toename van het aantal zelfstandigen is historisch hoog te noemen. De hoge toename zelfstandigen hangt samen met een algemene behoefte van het bedrijfsleven aan flexibel personeel. Deze behoefte wordt ingevuld door zelfstandigen en uitzendpersoneel. Vooral in de bouw en de zakelijke dienstverlening is de stijging van het aantal zelfstandigen fors. Dit en meer blijkt uit de prognoses van onderzoeksbureau EIM.

Flinke afzetgroei in het MKB
De Nederlandse afzet van het MKB neemt in 2007 met 3,5% flink toe. Ook in 2008 zal het MKB flink kunnen groeien. De toename van de afzet is vooral te danken aan de groei van de export, de stijging in investeringen en de forse groei in consumptieve bestedingen. De consument geeft meer uit aan luxe goederen en diensten zoals kleding, consumentenelektronica, hotels en restaurants. Sectoren die de hoogste groei laten zien, zijn de groothandel, de bouw en de zakelijke dienstverlening. Hierbij profiteert de groothandel van de sterke exportgroei en de hoge investeringen van bedrijven in computers en machines. De bouw groeit sterk door de toename van nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden.

Winsten nemen toe, maar groei vlakt af
De groei van de afzet vertaalt zich dit jaar en volgend jaar in een winstgroei van respectievelijk 8,25% en 4,0%. Een goede kostenbeheersing in het Nederlandse bedrijfsleven draagt belangrijk bij aan de gunstige winstontwikkeling, evenals een stijging van arbeidsproductiviteit. De hogere loonkosten vanwege een krappe arbeidsmarkt beperken echter de winstgroei.

Ondernemer heeft veel vertrouwen in de Nederlandse economie
In het voorjaar van 2007 is gebleken dat het vertrouwen in de economie onder ondernemers in het MKB verder is toegenomen en op een historisch hoog niveau is aangekomen. Het aantal ondernemers dat zegt vertrouwen te hebben in de Nederlandse economie is dit jaar, in vergelijking met het voorjaar van 2006, gestegen van 85% naar 91%. Sinds 2004 is het ondernemersvertrouwen ieder jaar toegenomen.

Informatie
Meer informatie vindt u op de vernieuwde Kennissite MKB en Ondernemerschap onder Prognoses, het Algemeen Beeld.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Een eigen bedrijf: loon naar werken?

14 juni 2007

Het rapport 'Een eigen bedrijf: loon naar werken?' schetst een totaalbeeld van de inkomenspositie van ondernemers en bevat analyses van de de belangrijkste trends in de periode 1990-2004. Wat is de hoogte van het gemiddelde inkomen van ondernemers, en hoe heeft dit zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? Zijn er verschillen tussen starters en 'gevestigde' ondernemers? Verdienen ondernemers in de Randstad meer dan ondernemers 'in de provincie'? Op dit soort vragen geeft het rapport een antwoord. De resultaten kunnen als input worden gezien voor tal van beleidsdiscussies die spelen op het terrein van (stimulering van) ondernemerschap

Leave this field empty

Auteur(s): drs. M. Folkeringa, drs. M. Folkeringa, drs. M. Folkeringa, drs. P.M. de Jong - 't Hart, drs. P.M. de Jong - 't Hart, drs. P.M. de Jong - 't Hart

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer