Beloning MKB in kaart gebracht

10 mei 2007

Cijfers over de beloning van topondernemers halen de laatste jaren regelmatig de voorpagina's. Dit betreft echter maar een handjevol mensen. Dit steekt schril af bij onze kennis over beloning in het midden- en kleinbedrijf: ondanks het feit dat we het hier over ongeveer de helft van de werkzame bevolking hebben, is er over hun beloning maar weinig bekend.  EIM en het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) hebben nu met het onderzoeksrapport 'Dat loont!' de verschillende aspecten van de beloning van ondernemers en werknemers in het MKB in kaart gebracht.

Nieuwe ondernemers vaker meer inkomstenbronnen
De meeste ondernemers in het MKB halen al hun inkomsten uit hun bedrijf. Ongeveer 1 op de 10 ondernemers heeft echter een of meerdere andere inkomstenbronnen. Dit kan bijvoorbeeld een baan bij een ander bedrijf of een uitkering zijn (hybride ondernemer), maar de ondernemer kan ook meerdere bedrijven hebben (multipele ondernemer). Dit komt vooral bij jonge bedrijven voor die maximaal 3 jaar actief zijn: 38% van deze jonge bedrijven heeft een multipele of hybride ondernemer.

Loont prestatiebeloning?
Een ander aspect dat in het rapport 'Dat loont!' uitgebreidt aandacht krijgt is prestatiebeloning van werknemers. Ongeveer 1 op elke 4 kleine bedrijven doet aan prestatiebeloning. In het middenbedrijf is dit al een stuk meer: 41% van de bedrijven met 10 tot 50 werknemers en 61% van de bedrijven met 50 tot 100 werknemers kennen een of andere vorm van prestatiebeloning. Opmerkelijk genoeg zijn het vooral ondernemers die zelf met hun bedrijf begonnen zijn, die aan prestatiebeloning doen. Ondernemers die hun bedrijf hebben overgenomen doen veel minder vaak aan prestatiebeloning. Bedrijven die aan prestatiebeloning doen, lijken de voorafgaande jaren beter gepresteerd te hebben dan de overige bedrijven. Het is echter onduidelijk of prestatiebeloning voor betere bedrijfsprestaties zorgt, of dat betere bedrijfsprestaties het mogelijk maken om aan prestatiebeloning te doen.

Dat loont!
Onderzoeksbureau EIM en het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) hebben de volgende drie aspecten in kaart gebracht: de samenstelling van de beloning van ondernemers; de toepassing van prestatiebeloning; en de samenstelling en hoogte van de beloning van de hoogst gewaardeerde werknemer in het bedrijf. De resultaten zijn gebaseerd op een enquête waar 369 ondernemers aan hebben meegewerkt.

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn eind vorig jaar gepubliceerd, in de publicatie 'Goed belonen loont!'. Te vinden via http://www.ondernemerschap.nl/pdf-ez/R200601.pdf.

Het uitgebreide rapport 'Dat loont!' bevat in aanvulling hierop een schat aan extra informatie. Zo komen er meer onderwerpen aan bod, en de meeste onderwerpen kunnen naar bedrijfsgrootte, rechtsvorm of leeftijd van het bedrijf worden uitgesplitst. Ondernemers uit het MKB kunnen zich hierdoor een goed beeld vormen van hoe andere ondernemers zichzelf en hun werknemers belonen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Dat loont!

10 mei 2007

Voor het eerst hebben EIM en het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van de beloning van ondernemers en werknemers in het MKB. Het rapport 'Dat loont!' bevat een schat aan informatie over de samenstelling van de beloning van ondernemers, over prestatiebeloning van werknemers, en over hoe ondernemers hun hoogst gewaardeerde werknemer belonen.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.M.P. de Kok, drs. J. van der Sluis, prof.dr. C.M. van Praag

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer