Nieuwe bedrijven zorgen voor toename werkgelegenheid

29 maart 2007

Het belang van nieuwe bedrijven voor de werkgelegenheidsontwikkeling is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Circa 40 procent van de banencreatie is afkomstig van nieuwe en relatief jonge bedrijven. Momenteel zijn dat meer dan 100.000 banen. Het verband tussen leeftijd van een bedrijf en werkgelegenheidscreatie is zeer sterk. Zo zijn snelgroeiende bedrijven meestal jonger dan 15 jaar. Oudere bedrijven zijn zeer zelden een snelgroeiend bedrijf.

Sterke groei van het aantal nieuwe bedrijven
De sterke groei van het aantal nieuwe bedrijven is een belangrijke oorzaak voor het groeiende belang van nieuwe bedrijven voor de werkgelegenheidscreatie. In de jaren negentig is het aantal nieuwe bedrijven sterk toegenomen. Na een tijdelijke terugval na 2000, nam het aantal in 2005 fors toe met 77.000 nieuwe bedrijven. Van het aantal nieuwe bedrijven in 2005 is circa 55.000 aan te merken als een starter en 22.000 als een nieuw dochterbedrijf (bedrijf opgericht door een al bestaand bedrijf). In 2006 is dit verder gestegen tot circa 65.000 starters en bijna 25.000 dochterbedrijven.

Oorzaken sterke groei aantal nieuwe bedrijven
Belangrijke structurele oorzaken achter de snelle groei van het aantal oprichtingen zijn onder andere de opkomst van nieuwe diensten en een sterk stimulerend overheidsbeleid ten aanzien van ondernemerschap. Bovendien heeft de versobering van de sociale zekerheid, het ondernemerschap in beeld gebracht als goed alternatief voor het werknemerschap. De ongunstige arbeidsmarkt in 2003, 2004 en 2005, heeft veel mensen aangezet om de stap naar ondernemerschap te maken. De huidige gunstige afzetperspectieven betekenen een extra stimulans om te starten met een eigen bedrijf.

Geen invloed op overlevingskansen van bedrijven
De grote stijging van het aantal nieuwe bedrijven blijkt de overlevingskansen van nieuwe bedrijven niet negatief beïnvloed te hebben. Zo blijkt het aantal nieuwe bedrijven die na ruim vijf jaar nog bestaan, door de jaren heen rond de 50% te schommelen. Alle overheidsmaatregelen om de oprichting van nieuwe bedrijven te versoepelen, blijken niet of nauwelijks invloed gehad te hebben op de overlevingskansen van bedrijven.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid; Periode 1987-2006

29 maart 2007

De werkgelegenheidsontwikkeling is een proces van banencreatie en banenverlies bij bedrijven. Banencreatie vindt plaats door de oprichting van nieuwe bedrijven en de groei van bestaande bedrijven. Verlies van werkgelegenheid treedt op bij de opheffing van bedrijven en doordat een deel van de bestaande bedrijven krimpt. In dit rapport staan de bedrijvendynamiek en de daarbij behorende werkgelegenheidsveranderingen centraal. De basis van dit rapport wordt gevormd door een unieke en uitgebreide database die door EIM jaarlijks wordt geactualiseerd.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer