MKB meer klant- dan marktgericht

19 maart 2007

Uit onderzoek van EIM blijkt dat het MKB vooral oog heeft voor de klantwensen op de korte termijn. Een groot deel van het MKB besteedt weinig aandacht aan marktstrategieën voor de langere termijn. Slechts een kwart van het totale MKB heeft een hoge mate van marktgerichtheid terwijl meer dan 60% van het MKB een hoge mate van klantgerichtheid heeft. Blijkbaar wordt dit verschil ingegeven door het feit dat veel MKB-bedrijven beperkte personele, materiële en financiële middelen bezitten voor strategieontwikkeling op de langere termijn.

Kleinbedrijf het minst marktgericht
Er zijn zeer weinig gegevens bekend over markt- en klantgerichtheid in het MKB. In dit onderzoek van EIM wordt een eerste inzicht gegeven aan de hand van drie indicatoren: het aantal marketingmedewerkers in dienst, de marktgerichtheid en de klantgerichtheid van bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat de marktgerichtheid van het middenbedrijf (10-100 werknemers) hoger is dan de marktgerichtheid van het kleinbedrijf (0-9 werknemers). 36% van het middenbedrijf vindt dat het een hoge marktgerichtheid heeft tegenover 20% van het kleinbedrijf. De verschillen tussen het midden- en kleinbedrijf zijn veel minder als het om de klantgerichtheid van de bedrijven gaat. 60% van het kleinbedrijf vindt dat het een hoge klantgerichtheid heeft tegenover 67% van het middenbedrijf.
 
Ruim de helft in MKB heeft marketingspecialisten in dienst
Binnen het MKB blijkt meer dan de helft van de bedrijven gespecialiseerde marketingmedewerkers in dienst te hebben. Onder deze 'marketingspecialisten' wordt verstaan: medewerkers die dagelijks met marketingactiviteiten voor hun bedrijf bezig zijn, inclusief directeuren of eigenaren. De grootte van het bedrijf is mede van invloed: het middenbedrijf heeft vaker gespecialiseerde marketingmedewerkers in dienst (ruim 70%) dan het kleinbedrijf (42%). Ten opzichte van andere sectoren valt op dat bedrijven in de sectoren dienstverlening en handel meer marktgericht zijn. In deze sectoren hebben bedrijven te maken met een aanbod van meer homogenere producten waardoor meer marktbewerking nodig is om onderscheidend te zijn ten opzichte van de concurrentie.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Markt- en klantgericht in het MKB

19 maart 2007

Deze rapportage is de laatste uit de serie 'Determinanten bedrijfsprestaties MKB'. In 2006 zijn rapportages verschenen over innovatie, HRM en strategie en ondernemerschap in het MKB. Bron van deze informatie is de dataset 'Determinanten bedrijfsprestaties MKB', meting 2006. Binnen deze dataset zijn gegevens van ruim 2300 MKB-bedrijven verzameld over innovatie, concurrentieperceptie, HRM, strategie, ondernemerschap en markt- en klantgerichtheid van bedrijven.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. S.C. Oudmaijer

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer