Succesvolle ondernemers voelen zich nergens door belemmerd

16 maart 2007

Zo nu en dan worden branches verrast door jonge bedrijven. Met een nieuwe aanpak weten zij in korte tijd een substantieel deel van de markt naar zich toe te trekken. Soms zijn deze jonge bedrijven ook in staat de 'spelregels' of heersende orde te veranderen. Eén van hen is Makelaarsland, dat met een nieuwe benadering van makelaardij op dit moment de snelst groeiende makelaar van Nederland is. In de EIM-studie 'Succes in Nederland : Casestudies van zeven succesvolle bedrijven' wordt het succes van dit bedrijf en zes anderen verklaard, te weten: Alex Beleggersbank, Gsus, MarketXS, Rituals, Routemobiel en Q-Park.

Veelgenoemde barrières staan succes van ondernemers niet in de weg
Geen van de zeven succesvolle bedrijven in deze unieke EIM-studie zag zich in zijn ambities geremd of gestimuleerd door overheidsbeleid, of iets wat als onderdeel genoemd zou kunnen worden van het ondernemersklimaat. Veelgenoemde barrières als arbeidsrecht en belastingdruk hebben geen rol van betekenis gespeeld in de ontwikkeling van de zeven bedrijven. Ondernemers waren over het algemeen positief over de omstandigheden waarin zij hun bedrijf hebben opgezet. Knelpunten die door hen werden genoemd zijn voor de ontwikkeling van een gunstiger ondernemersklimaat weliswaar interessant, maar bleken het succes van de afzonderlijke bedrijven slechts beperkt te beïnvloeden. Genoemd werden: de aansluiting van het onderwijs op de behoeften aan vaardigheden van het bedrijf en de moeite die nogal wat bedrijven hadden om goed geschoold en ervaren personeel te vinden voor leidinggevende functies op het terrein van financiën, controlling en marketing.

Succesvolle bedrijven lopen op hun succes vooruit
De zeven succesvolle bedrijven kenmerken zich door een sterk anticiperend vermogen. Zo is al tijdens de initiële groei nagedacht over consolidatie. Deze consolidatie uit zich met name door professionalisering van de bedrijfsvoering en het aantrekken van hooggekwalificeerd personeel op sleutelposities. In de meeste cases is de oprichter niet lang alleen gebleven, al snel trok deze een 'zware' COO of CFO aan. Alle bedrijven dachten tijdens de initiële groei ook al na over mogelijke uitbreiding van het aanbod van producten en diensten en verkenden vroegtijdig de mogelijkheden voor internationale expansie. De nieuwe bedrijven lopen op hun succes vooruit en zijn dus ook niet verrast over het succes, ze rekenen erop.

 


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Succes in Nederland : Casestudies van zeven succesvolle bedrijven

16 maart 2007

Doel van deze studie is om voor een aantal succesvolle jonge bedrijven de ontwikkeling te beschrijven en vervolgens te verklaren. Hierbij wordt aangesloten bij theoriën over groei en ontwikkeling van bedrijven en theoriën over ondernemerschap. Aan de hand van bestaande inzichten worden zeven bedrijven tegen het licht gehouden. Daarbij is niet alleen nagegaan wat heeft bijgedragen tot het succes. Getracht is om ook een omvattender beeld te krijgen van succesvolle bedrijven. Vragen die centraal staan zijn: hoe is het idee ontstaan en hoe is vervolgens de stap gezet naar ondernemerschap? Hoe zijn in de eerste levensfase van het bedrijf knelpunten overwonnen die bijvoorbeeld voortkomen uit de beperkte schaal van een startend bedrijf? Welke fasen zijn sinds de start van het bedrijf dooorlopen en welke veranderingen moesten daarbij worden doorgevoerd? Ten slotte is nagegaan welke toekomstperspectieven deze bedrijven voor zichzelf hebben en hoe zij denken ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn.
Leave this field empty

Auteur(s): A.M.J. te Peele, drs. G.W. Brummelkamp

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer