Bedrijven met een eigen website presteren beter

15 juni 2000

Bedrijven die beschikken over een eigen site op Internet blijken op een aantal fronten beter te presteren dan bedrijven zonder eigen website. Bedrijven die op Internet aanwezig zijn, realiseerden in 1999, in vergelijking met 1998, vaker groei in omzet, namen vaker (extra) personeel in dienst en zagen vaker de investeringsomvang stijgen. De verwachtingen voor 2000 zijn ook bijzonder positief; zowel ten aanzien van de omzet, de werkgelegenheid, de winst als de investeringen ligt het aandeel bedrijven dat groei verwacht bovengemiddeld. Bedrijven die daarnaast ook inkomsten behalen uit handel via Internet presteren zelfs nog iets beter. Dit blijkt uit een enquête onder 1.600 ondernemers die is uitgevoerd in het kader van de EIM-publicatie `Kleinschalig Ondernemen 2000'.

Ongeveer 40% van het MKB beschikt over een eigen website
Ruim vier op de tien bedrijven in het MKB hebben een eigen site op Internet. Voor bedrijven met 50 tot 100 werkzame personen bedraagt dit percentage bijna 60, terwijl bedrijven met minder dan 10 werkzame personen slechts in iets meer dan een kwart van de gevallen beschikken over een eigen website. In de zakelijke en financiële dienstverlening ligt het aandeel bedrijven dat op Internet vertegenwoordigd is ruim boven de 50%. De bouw en de persoonlijke dienstverlening blijven hierbij duidelijk achter. Bijna een kwart van de bedrijven in het MKB is momenteel bezig met het opzetten van een eigen Internetsite.

Kleine bedrijven behalen vaker omzet via Internet
Ongeveer 20% van alle bedrijven met een eigen website behaalt omzet uit de verkoop van producten en diensten via Internet. Het zijn voornamelijk de kleinere bedrijven die diensten aanbieden op Internet. In dit geval gaat het in belangrijke mate om bedrijven in de horeca, zoals hotels, die consumenten de mogelijkheid bieden om via Internet direct een reservering te maken. Gemiddeld genomen bedragen de Internetinkomsten zo'n 6% van de totale omzet van het bedrijf.

E-commercebedrijven hebben hooggespannen verwachtingen voor 2000
Bedrijven die inkomsten behalen uit Internet hebben bijna allemaal vertrouwen in de economische ontwikkelingen in Nederland. Deze positieve houding lijkt zich te vertalen in hooggespannen verwachtingen voor 2000. Bijna 90% voorziet een stijging van de omzet en zes op de tien bedrijven verwachten een stijging van de investeringen, met name in nieuwe producten en/of diensten, en in Internet en andere ICT-toepassingen.


Voor inlichtingen: Heleen Stigter

Kleinschalig ondernemen 2000

16 juni 2000

Drie van de vier ondernemers in het MKB verwachten in 2000 een (sterke) omzetstijging te realiseren. Dit resulteert voor het midden- en kleinbedrijf in een afzetgroei van 4,5%. Motor achter deze ontwikkelingen is het aantrekken van de Nederlandse export. Ten opzichte van 1999 zwakt de consumptiegroei enigszins af doordat de bestedingen aan duurzame consumptiegoederen verzadigingsverschijnselen vertonen. Dit zijn enkele van de uitkomsten uit het jaarlijks door EIM gemaakte overzicht van het MKB in Nederland. Ingegaan wordt onder andere op het aantal ondernemingen, productie, werkgelegenheid en investeringen. Ook wordt aandacht besteed aan verschillen in afzet- en werkgelegenheidsontwikkelingen tussen middelgrote en kleine bedrijven. Tot slot volgen de ontwikkelingen per sector.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer