Geef ondernemers meer richting en minder regels

27 februari 2007

Snelgroeiende bedrijven zijn belangrijk voor de economie. De overheid wil daarom stimuleren dat bedrijven die willen groeien, kunnen groeien. Toch heeft Nederland in vergelijking met andere landen een laag percentage snelgroeiende bedrijven. Eén van de redenen van dit lage percentage is dat enkele instituties groeibelemmeringen veroorzaken. De groeibelemmeringen zijn: teveel veranderingen van wet- en regelgeving, problemen met arbeidsovereenkomsten, en regels rond procedures bouw- en bestemmingsplannen. In het onderzoek van EIM worden oplossingen vanuit de ondernemerspraktijk aangereikt.

Geef richting, geen regels
Uit het EIM-onderzoek wordt duidelijk dat snelgroeiende bedrijven moeite hebben zich voortdurend aan te passen aan de nieuwe of bijgeschaafde regels. Ondernemers pleiten daarom voor meer stabiele regelgeving. Zij hebben er geen problemen mee een bepaalde richting opgestuurd te worden, maar ze hebben wel problemen met een veelheid van steeds wijzigende, elkaar tegensprekende regels. Daarom zou een groot deel van de problemen opgelost kunnen worden wanneer de overheid minder regels en meer richting zou geven. Vooral de kleine, steeds wijzigende en weinig doelgerichte regels wekken de irritatie op.

Flexibiliseer de arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt blijkt voor de snelgroeiende ondernemers al flink voelbaar. De ondernemers zijn heel actief bezig om toch genoeg goede mensen binnen te krijgen. De ondernemers zouden graag meer flexibele maatwerkcontracten willen aanbieden om personeel aan zich te kunnen binden. Het overdraagbaar maken van pensioenrechten, een actievere rol van het CWI in het vinden van banen, en het financieel prikkelen van werkgevers om nieuwe banen voor afvloeiende medewerkers te vinden, zijn slechts een paar van de aangedragen oplossingen.

De meedenkende gemeente
Met betrekking tot bouw- en bestemmingsplannen willen de snelgroeiende bedrijven vooral de gemeente in een meer adviserende en meedenkende rol zien. Te vaak zijn de betrokken ambtenaren star en bureaucratisch. Door de gemeente wordt bijvoorbeeld het voor ondernemers financieel aantrekkelijker gemaakt nieuw te bouwen. Voor de ondernemers kan het echter efficiënter zijn als de gemeente meer financiering vrij zou geven voor verbouwen. De ondernemers zijn meer gebaat bij een gemeente die zich op dit terrein pragmatischer en flexibeler opstelt.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Geef richting, geen regels!

27 februari 2007

In het onderzoeksrapport 'Geef richting, geen regels' worden voor drie typen institutionele groeibelemmeringen concrete oplossingen vanuit de ondernemerspraktijk aangedragen. De drie typen belemmeringen zijn verandering van wet- en regelgeving, problemen met arbeidsovereenkomsten, en  regels rond procedures bouw- en bestemmingsplannen.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. J. Meijaard, drs. P.M. de Jong - 't Hart

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer