Voorlichting en advies op twee sporen naar internationalisering MKB

16 februari 2007

Uit onderzoek van EIM blijkt dat de visie van de Nederlandse voorlichtings- en advieswereld op het gebied van internationaal zaken doen twee sporen volgt. Een deel richt zich op vergaande globalisering van de internationale economie en een deel richt zich meer op een sterk Europa. Het exporterend MKB en de startende exporteur heeft momenteel meer behoefte aan voorlichting en advies over de buurlanden en Centraal- en Oost-Europa.

Distributiefunctie belangrijk voor internationalisering Nederlandse MKB
Bij de ontwikkeling van een internationale visie richt de Nederlandse overheid zich op de langere termijn, waarbij ook het belang van buitenlandse investeringen en de dienstensector een rol speelt. Daarnaast hecht de overheid veel belang aan de distributiefunctie van Nederland in Europa en verwacht dat deze functie bij een verdere globalisering van de economie aan belang gaat winnen. Op dit moment bestaat 47% van de Nederlandse export uit wederuitvoer.

Meer samenwerking in voorlichting en advies is nodig
Hoewel ook in de toekomst het gros van de export van het MKB de ons direct omliggende landen als bestemming zal hebben, doet de vraag zich voor in hoeverre de Nederlandse voorlichtings- en adviesstructuur het MKB voorbereidt op de veranderingen die kunnen gaan plaatsvinden. Intermediaire organisaties richten zich voornamelijk nog op handel binnen Europa. Het regionaal gerichte deel van de voorlichtings- en adviesstructuur is meer bezig met de dagelijkse gang van zaken gericht op nabijgelegen markten. Door zowel de overheid als intermediaire en regionale voorlichtingsorganisaties wordt het belang van een goede samenwerking binnen de voorlichting en advieswereld onderschreven om verdere internationalisering van het MKB beter te kunnen ondersteunen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Internationalisering ver weg en dichtbij

16 februari 2007

EIM heeft de scenariostudie van het CPB uit 2004 naar mogelijke toekomstbeelden van Europa vertaald naar de mogelijke ontwikkelingen voor het MKB op termijn. De verschillende toekomstbeelden hebben gevolgen voor de ontwikkelingen op internationaal gebied van Nederland en het MKB. Dit houdt in dat de voorlichtings- en advieswereld zich zal moeten aanpassen aan de ophanden zijnde veranderingen.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. M.J. Overweel, drs. S.C. Oudmaijer

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer