Inzet van HRM-instrumentarium betaalt zich uit

11 januari 2007

MKB-bedrijven die meer aandacht besteden aan HRM zeggen financieel beter te presteren dan hun concurrenten. Het gaat hierbij om de inzet van een zogeheten 'prestatieverhogend HRM-systeem'. Een dergelijk prestatieverhogend HRM-systeem bestaat uit een combinatie van HRM instrumenten die gericht zijn op bedrijfsopleidingen, deelname aan werkoverleg, prestatiebeloning en het onderling wisselen van taken. Opvallend genoeg is het niet zo dat grotere bedrijven daarin beter scoren: bedrijven met 6 tot 50 werknemers scoren hoger op de inzet van dit HRM-instrumentarium dan kleinere en grotere MKB-bedrijven.

Hogere prestaties door inzet HRM-instrumentarium
Het positieve effect van een prestatieverhogend HRM systeem wordt ondersteund door de resultaten uit de EIM Monitor 'Determinanten bedrijfsprestaties MKB'. Uit de monitor blijkt dat bedrijven die hoger scoren op de maatstaf voor een prestatieverhogend HRM systeem, naar eigen zeggen het financieel vaak beter doen dan hun concurrenten. Op de schaal die aangeeft in welke mate het personeelsbeleid van het bedrijf de kenmerken van een prestatieverhogend systeem vertoont, scoort het Nederlandse MKB relatief nog laag. Dit impliceert dat er nog veel ruimte is voor bedrijven om hun HRM-systeem te verbeteren.

Merendeel MKB-bedrijven hanteert formeel geen prestatiebeloning
De beloning die de werknemers ontvangen is vaak niet direct aan hun prestaties gekoppeld. Slechts 18% van de bedrijven in het MKB heeft een formele regeling voor winstdeling, bonussen of een aandelenplan. Dit percentage varieert van 6% in de horeca tot ongeveer 25% in de zakelijke dienstverlening en 26% in de financiƫle dienstverlening. Daarnaast blijken de grotere MKB bedrijven meer aan deze vormen van prestatiebeloning te doen dan de kleinere bedrijven. Ongeveer 15% van de bedrijven met minder dan 5 werknemers past een van deze vormen van prestatiebeloning toe, terwijl dit 40% is onder bedrijven met 50 tot 100 werknemers.

Bedrijfsopleiding, taakroulatie en werkoverleg
Gemiddeld volgt 23% van de werknemers een bedrijfsopleiding in het MKB. Binnen de sectoren varieert dit percentage van 18% in de sector handel tot 46% in de sector financiƫle diensten. In bedrijven met minder dan 5 werknemers volgt ongeveer 20% van de werknemers een bedrijfsopleiding, terwijl dit bij bedrijven met 6 tot 25 werknemers ruim 26% is. In het MKB blijken werknemers die geen management functie vervullen, veelal niet van taak te wisselen. In ongeveer driekwart van de bedrijven komt taakroulatie helemaal niet voor. Dit is op zich niet zo vreemd. Immers, bij kleinere bedrijven zijn er minder werknemers waarmee men taken kan wisselen. Ook zijn de uit te voeren taken vaak breder gedefinieerd.Verder blijkt dat in meer dan de helft van het MKB-bedrijven alle werknemers wel deelnemen aan werkoverleg.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

11 januari 2007

De meeste studies over het effect op de bedrijfsprestaties zijn uitgevoerd onder grote bedrijven. Over de effecten van HRM-systemen in het MKB is nog maar weinig bekend. In deze minirapportage wordt ingegaan op wat nu precies wordt verstaan onder een prestatieverhogend HRM-systeem en in welke mate het prestatieverhogend HRM-systeem binnen het MKB wordt toegepast.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.M.P. de Kok, drs. J.M.J. Telussa

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer