Starters werken meer marktgericht samen

21 december 2006

Samenwerking tussen nieuwe bedrijven heeft een positief effect op de resultaten van het bedrijf. Meer dan voorheen werken ondernemers enkele jaren na de start van het bedrijf  samen met een of meer andere ondernemingen. Daarbij is de marktgerichtheid van de samenwerking steeds belangrijker geworden.

Meer samenwerking
In de loop der jaren is de samenwerkingsgraad van startende ondernemers toegenomen. Van de ondernemers die in 2003 met hun bedrijf zijn begonnen geeft 41% aan dat zijn of haar bedrijf nu - zo'n drie jaar na de start - samenwerkt met een of meer andere ondernemingen. Van de starters uit de jaren 1998-2000 werkte een op de drie samen. Dat was toen vergelijkbaar met de samenwerkingsgraad onder de starters uit 1994. Ondernemers in de sectoren industrie, bouw, groothandel en financiĆ«le en zakelijke dienstverlening werken vaker samen dan ondernemers in andere sectoren zoals detailhandel en overige (verzorgende) dienstverlening.

Meer marktgericht
Wat betreft de inhoud van de samenwerking blijkt dat het marktgerichte karakter aan betekenis heeft gewonnen. De belangrijkste terreinen van de samenwerking zijn productontwikkeling, marketing en verkoop. Met name in de twee eerstgenoemde terreinen is er sprake van een aanzienlijke toename. Van de starters uit 1994 noemde 29% productontwikkeling als een van de samenwerkingsterreinen, tegenover 40% van de starters uit 2003. Het belang van marketing als samenwerkingsterrein is toegenomen van 23% naar 37%. Samenwerking op het terrein van ondersteunende bedrijfsactiviteiten, zoals inkoop en opleidingen bleef op hetzelfde ' lagere ' niveau. Ook wat betreft samenwerking op het terrein van productie is er geen sprake van toe- of afname.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Starters en samenwerking

21 december 2006

Deze minirapportage schetst een beeld van het samenwerken van bedrijven van startende ondernemers met andere ondernemingen enkele jaren na de start. Aan de orde komen de mate waarin verschillende groepen starters samenwerken, tot welke terreinen de samenwerking zich uitstrekt en wat de betekenis van de samenwerking is voor het bedrijf.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins, drs. D. Snel

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer