Productieverplaatsing kost toeleveranciers werkgelegenheid

24 november 2006

EIM heeft bij industriële toeleveranciers in het MKB onderzocht in hoeverre hun afnemers productie verplaatsen naar het buitenland, en welke gevolgen dat voor hen heeft. Daaruit blijkt dat drie op de vijf toeleveranciers er in de afgelopen drie jaar mee te maken hebben gehad, meestal met afnemers die productie verplaatsten naar lagelonenlanden in Oost-Europa of Azië. Twee op de vijf verloren er omzet door, en 13% moest banen schrappen. Productieverplaatsing door hun afnemers verminderde de werkgelegenheid bij de toeleveranciers in totaal met 3%.

Jobbers het zwaarst getroffen
De zwaarste klap door productieverplaatsing viel in de afgelopen drie jaar onder de zogenaamde 'jobbers'. Dit zijn producenten van onderdelen in grote series met een relatief geringe toegevoegde waarde. De jobbers concurreren vooral op de prijs en zijn daarom kwetsbaar voor concurrentie vanuit de lagelonenlanden. De helft van alle ondervraagde industriële toeleveranciers verwacht ook de komende drie jaar te maken te krijgen met productieverplaatsing van hun afnemers en, als gevolg daarvan, met verlies van omzet en werkgelegenheid.

Opvangen van de gevolgen: versterkte acquisitie, nieuwe producten
De meest genoemde maatregel tegen de negatieve effecten van productieverplaatsing door afnemers is: nieuwe afnemers zoeken voor de bestaande producten en productiecapaciteit, gevolgd door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Eerstgenoemde maatregel is favoriet in het kleinbedrijf, de tweede bij de wat grotere MKB-ondernemingen. Daarnaast noemt men efficiëncyverbetering en kostenbesparing, maar ook zelf productie gaan uitbesteden. Inmiddels besteedt al ruim een kwart van alle ondervraagde toeleveranciers zelf productie uit in het buitenland, met een duidelijke voorkeur voor 'dichtbij': Duitsland, België, Oost-Europa.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Productieverplaatsing en toeleveren

24 november 2006

In deze minirapportage wordt ingegaan op de vraag in welke mate Nederlandse toeleveranciers te maken hebben met afnemers die productie overbrengen naar het buitenland, welke gevolgen dat voor hen heeft, en welke maatregelen zij met het oog daarop nemen.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. R.M. Braaksma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer