Overnemers versus ondernemers

14 november 2006

Nieuwe ondernemers die starten door een overname van een bedrijf verschillen in meerdere opzichten van ondernemers die een bedrijf oprichten. Door de vergrijzing en individualisering van de maatschappij zal het aantal bedrijfsoverdrachten toenemen. Het economisch belang van geslaagde bedrijfsoverdrachten is groot. Voor het eerst zijn door EIM de verschillen tussen startende overnemers en startende ondernemers in kaart gebracht.

Overnemers hebben grotere financieringsbehoefte
Een van de grote verschillen tussen startende overnemers en startende ondernemers is hun behoefte aan financiering. Zo blijken overnemers meer startkapitaal nodig te hebben en meer gebruik te maken van geleend geld. Overnemers zijn dan ook vaker geheel aangewezen op inkomsten uit de onderneming en hebben meer medewerkers in dienst bij de start van de onderneming. Naast verschillen in financieringsvorm blijken er verschillen te bestaan in motivatie en knelpunten bij de start van een onderneming tussen overnemers en ondernemers. Motieven waar overnemers iets hoger op scoren dan ondernemers zijn dreigende werkloosheid, beschikbaarheid van eigen financiƫle middelen en 'er vanzelf ingegroeid' zijn. Overnemers ondervinden tevens meer problemen op het gebied van regelgeving en personeel dan de ondernemers. De ondernemers daarentegen blijken vaker problemen te hebben met tijdige betaling door klanten, prijsstelling en ontwikkeling van het afzetgebied.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Kenmerken van ondernemers versus overnemers

14 november 2006

Voor deze minirapportage zijn de starters en jonge bedrijven panels van EIM geanalyseerd. Het doel is om meer inzicht te geven in de verschillen en overeenkomsten tussen overnemers en ondernemers. Achterliggende gedachte is dat de overheid veel beleid richt op starters en relatief weinig aandacht heeft voor overnemers, terwijl deze groep erg belangrijk is voor de Nederlandse economie. Op basis van verschillen in motieven, knelpunten en financiering zou ander beleid gewenst kunnen zijn.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. S.C. Oudmaijer

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer