Toename van bedrijfsoverdrachten in hoogconjunctuur

09 november 2006

Het aantal bedrijfsoverdrachten is in het afgelopen decennium toegenomen. Door EIM is een analyse gemaakt van de patronen in bedrijfsoverdrachten in de periode 1994-2004 van ondernemers van 55 jaar en ouder. Uit deze analyse blijkt dat per sector het aantal geslaagde overdrachten direct samenhangt met de conjuncturele ontwikkelingen. In laagconjunctuur vinden er minder overdrachten plaats, in hoogconjunctuur meer.

Conjunctuur bepaalt patronen in bedrijfsoverdracht
Het aantal geslaagde bedrijfsoverdrachten van ondernemers van 55 jaar en ouder hangt samen met de economische conjunctuur. Als het goed gaat met de economie worden meer bedrijven overgedragen. Anno 2006 hebben tien branches een bedrijvenpopulatie waar méér dan drie op de tien ondernemers ouder is dan 55 jaar. Verder zijn er nog eens 17 branches waar méér dan één op de vier ondernemers ouder is dan 55. Voor deze branches geldt dat bedrijfsopvolging de komende jaren een belangrijk thema zal zijn, zeker gegeven de relatief gunstige economische omstandigheden.

Meer bedrijven via holdings overgedragen
Het aantal bedrijven dat in het 'zakelijk beheer' (veelal holdings) wordt overgedragen is gedurende de afgelopen jaren flink gestegen, zelfs meer dan in de andere sectoren. Dit duidt erop dat in toenemende mate holdings worden gebruikt om de overdracht te regelen. Het grote aantal bestaande holdings dat op naam staat van ondernemers boven de 55 jaar wijst in dezelfde richting.

Sectoren met hoogste aandeel oudere ondernemers
De detailhandel, de groothandel, en de adviesdiensten zijn samen goed voor zeker 80.000 ondernemers boven de 55 jaar. Het valt verder op dat een sector als de horeca uiteenvalt in 'oude' en 'jonge' branches, waarbij hotels 'oud' en restaurants en cafetaria's 'jong' zijn. Bij de cafetaria's is slechts 13% van de ondernemers 55+.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Meer bedrijfsoverdrachten in hoogconjunctuur

09 november 2006

Het doel van deze minirapportage is meer inzicht te verschaffen in de omvang en het belang van bedrijfsoverdrachten in Nederland. Het gaat erom een onderbouwde inschatting te geven van de mate waarin het onderwerp bedrijfsoverdrachten nu en in de komende jaren (extra) actueel is.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. J. Meijaard

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer