Meer innovatie in het MKB

10 oktober 2006

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) investeren komend jaar meer in innovatie. Met de laagconjunctuur van de afgelopen vijf jaar lagen hun investeringen in nieuwe producten, diensten en werkmethoden op een bescheiden niveau. Recent melden echter meer ondernemers dat zij weer investeren in innovaties, zo blijkt uit onderzoek van EIM.

Ondernemers willen weer in innovatie investeren
Het aantal ondernemers dat komend jaar méér wil investeren in innovatie is in het afgelopen jaar gestegen. Nu zegt 36% voornemens te zijn er meer aan uit te geven; in 2005 lag dit percentage nog op 26%. Met de betere economische groei zien veel ondernemers hun omzetten en winsten toenemen hetgeen betere mogelijkheden biedt om zelf innovaties te financieren. Vooral de voornemens om nieuwe producten te ontwikkelen laten een stijging zien. De stijging weerspiegelt een toegenomen vertrouwen van ondernemers dat innovatie zal renderen en zal zich de komende periode naar verwachting vertalen in meer innovatieve inspanningen en gerealiseerde innovaties.

Bereidheid tot innoveren conjunctuur afhankelijk
EIM verzamelt sinds 1999 gegevens over de mate waarin bedrijven in het MKB zich met innovatie bezighouden. Onder invloed van de hoogconjunctuur lag in dat jaar het aantal innovatieve bedrijven op een zeer hoog niveau. Ondernemers waren graag bereid te investeren in nieuwe producten, diensten en werkmethoden, terwijl zakelijke afnemers en consumenten gemakkelijk de portemonnee trokken. Daarnaast zorgden de internethype en het naderende millenniumprobleem voor extra investeringen van bedrijven in ICT-toepassingen. Met de teruglopende economische ontwikkeling is sinds 2000 de bereidheid om in innovatie te investeren flink afgenomen. Waar in 1999 nog 87% van de ondernemers in het MKB tenminste één innovatie had gerealiseerd is dit percentage in de afgelopen jaren gedaald tot 59% in 2006.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Innovatie in het MKB; 2006

10 oktober 2006

In de minirapportage 'Innovatie in het MKB: 2006' wordt ingegaan op welke ontwikkelingen sinds 1999 zich hebben voorgedaan in voornemens, inspanningen en realisatie van innovaties door MKB-bedrijven.
 

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer