MKB-ondernemer is vooral een serviceverlenende manager

06 oktober 2006

Ondernemers in het MKB leggen in hun bedrijfsvoering de nadruk vooral op goed management en beheer van de huidige bedrijfsactiviteiten, en op het bieden van uitstekende service aan klanten. Zij  herkennen zich dan ook het meest in de rol van manager.

Managersrol spreekt MKB-ondernemer het meest aan

Uit onderzoek van EIM naar rollen en strategische doelstellingen van MKB-ondernemers blijkt dat zij zich het meest herkennen in de rol van manager. De rol van marktzoeker wordt al wat minder herkend, en nog minder herkennen de ondernemers zich in de rollen van risiconemer en innovator. De rol van manager wordt ook het vaakst genoemd als het meest typerend voor de eigen manier van ondernemen.

Vernieuwing staat niet hoog in het vaandel

Wat betreft de strategische doelstellingen voor het bedrijf is het bieden van uitstekende service aan klanten de doelstelling die door ondernemers in het MKB het meest wordt onderschreven. Ondernemers die zich meer richten op vernieuwing van producten, diensten, bedrijfsprocessen of marketingactiviteiten moeten vooral gezocht worden onder de kleine groepen innovatoren en marktzoekers.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Ondernemerschap en strategie in het MKB

06 oktober 2006

Deze minirapportage gaat over ondernemerschap en strategie. Ondernemerschap is benaderd aan de hand van een viertal rollen van de ondernemer. Strategie is geconcretiseerd met behulp van een viertal strategische doelstellingen van ondernemers. De minirapportage sluit af met het beantwoorden van de vraag of er verband is tussen de rol van de ondernemer en de strategie.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer