De herontdekking van ondernemerschap

13 september 2006

Een van de meest intrigerende verschijnselen in de moderne economie is de herontdekking van ondernemerschap. Na een lange periode van neergang is er nu in veel landen een opleving van het aantal zelfstandige ondernemers. Gezien de grote betekenis hiervan voor innovatie en economische groei is het belangrijk om te weten van welke factoren een toename van ondernemerschap afhankelijk is. Sander Wennekers (EIM) geeft met zijn proefschrift 'Entrepreneurship at Country Level' een multidisciplinaire analyse van het fenomeen ondernemerschap op landenniveau.

Het proefschrift komt tot de volgende bevindingen. Hoewel rijke landen doorgaans minder ondernemerschap laten zien dan arme, gaat dit negatieve verband tussen economische ontwikkeling en ondernemerschap niet langer op vanaf een zeker inkomen per hoofd van de bevolking. De bij een hoog welvaartsniveau opkomende diensteneconomie en een toenemende waardering voor autonomie, leiden dan juist tot meer ondernemerschap. Daarbij hebben mondiale trends, zoals de ICT-revolutie en de opkomst van een netwerkeconomie, een positieve invloed op het aantal ondernemers. Daarentegen leiden hogere uitgaven voor sociale zekerheid (zoals in Nederland het geval is) tot minder ondernemerschap. Dit is een voorbeeld van de vele 'opportunity costs' van ondernemerschap (zekerheden die men opgeeft als men ondernemer wordt). Tenslotte lijkt een cultuur die positief staat tegenover onzekerheid per saldo het ondernemerschap te bevorderen.

Deze bevindingen zijn gedaan tegen de achtergrond van een in het proefschrift ontwikkeld multidisciplinair theoretisch raamwerk. Naast persoonlijke eigenschappen van potentiële ondernemers beïnvloeden allerlei omgevingsfactoren, waaronder technologische, economische en demografische variabelen en de cultuur en instituties van een land, in hoeverre de bevolking voor zelfstandig ondernemerschap kiest. Voor onderzoekers en beleidsmakers is het proefschrift van Sander Wennekers een 'must' om het fenomeen ondernemerschap vanuit een multidisciplinaire analyse te benaderen.

Sinds 1988 is Sander Wennekers werkzaam bij EIM, waar hij aan het hoofd staat van het onderzoeksprogramma MKB en ondernemerschap. Ook buiten EIM is hij op dit onderzoeksterrein actief, zo is hij onder andere Ameritech Research Scholar aan de Institute for Development Strategies van Indiana University en is hij lid van het onderzoekscomité van de Global Entrepreneurship Monitor.

 

 


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Entrepreneurship at Country Level : Economic and Non-Economic Determinants

15 september 2006

This book investigates the rate of occupational entrepreneurship at country level, either measured by the number of business owners as a percentage of the labor force, or by some metric of the dynamics of entrepreneurship such as 'nascent entrepreneurship' and new business start-ups. Historical case studies set the stage for a multidisciplinary framework for explaining the rate of entrepreneurship. Based upon several strands of literature, this framework is built around an occupational choice model while linking the individual, the firm and the aggregate level. Technological, economic, demographic, cultural and institutional factors act as entrepreneurial framework conditions. In addition, feedback mechanisms are elaborated. Empirical investigations carried out against the background of this framework show that dissatisfaction, uncertainty avoidance and social security entitlements affect the rate of entrepreneurship. In addition, either a negative or a U-shaped influence of the level of economic development is found, while dummy variables for recent decades suggest a positive impact of global trends such as the ICT revolution, deregulation and the onset of a 'network economy'.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. A.R.M. Wennekers

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer