Jonge bedrijven creëren de helft van de nieuwe banen

06 juli 2000

Het belang van jonge bedrijven voor de werkgelegenheidscreatie is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Nu al wordt de helft van de nieuwe banen in Nederland gecreëerd door de oprichting van nieuwe bedrijven of door bedrijven jonger dan vijf jaar. Dit blijkt uit onderzoek dat EIM onlangs heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Verbeterde marktwerking gunstig voor jonge bedrijven
Een sterke groei van het aantal starters en een zeer sterke groei van het aantal nieuwe dochterbedrijven hebben het aantal jonge bedrijven doen toenemen. Het eenvoudiger kunnen toetreden op de markt, een sterk verbeterd ondernemersklimaat en gunstige winstverwachtingen hebben bijgedragen aan het toenemende belang van jonge bedrijven voor de werkgelegenheidsontwikkeling. Ook de sterke groei van de dienstensector en de opkomst van de zelfstandigen zonder personeel in de bouw hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het aantal nieuwe banen.

Nieuwe banen door jonge bedrijven hebben vaak structureel karakter
Relatief veel banen die gecreëerd worden door de oprichting van nieuwe bedrijven of door de groei van jonge bedrijven, blijken een structureel karakter te hebben. Slechts 20% van de banen die verloren gaan in Nederland is het gevolg van opheffing van bedrijven jonger dan vijf jaar. Banenverlies in Nederland is vooral een gevolg van krimpende bedrijven (de helft van het banenverlies) en is voor de overige 30% het gevolg van banenverlies door opheffing van bedrijven ouder dan 5 jaar.

Snelgroeiende bedrijven ook belangrijk voor werkgelegenheidsgroei
Als de helft van de banengroei voor rekening komt van jonge bedrijven, dan betekent dit dat de andere helft van de banengroei op conto komt van bedrijven ouder dan 5 jaar. Hiervan is de helft toe te schrijven aan normaal of geleidelijk groeiende bedrijven, en de andere helft aan snelgroeiende bedrijven. Aangezien slechts 6% van de bedrijven in Nederland aan te merken is als snelgroeiend bedrijf, betekent dit dat haar werkgelegenheidsbijdrage relatief fors is. Overigens is het aantal van 6% snelgroeiende bedrijven in internationaal opzicht gering te noemen.


Voor inlichtingen: Klaas Bangma, Wim Verhoeven

Het belang van bedrijfstypen voor de werkgelegenheidsontwikkelingen

06 juli 2000

Studie naar de stabiliteit van werkgelegenheidsgroei en groeipatronen bij bestaande bedrijven. De bedrijven zijn ingedeeld naar groeitype. Als groeitypen zijn onderscheiden: snelgroeiende bedrijven, normaal groeiende bedrijven, in omvang gelijkblijvende bedrijven, krimpende bedrijven met een hoge omzetgroei, en overige krimpende bedrijven. De hoofdconclusie is dat over een langere periode sprake is van een hoge mate van uitwisseling tussen groeitypen. Dit is het gevolg van het feit dat de werkgelegenheidsontwikkeling van jaar op jaar bij de meeste bestaande bedrijven sterk wisselend is en dat een stabiel groeipatroon relatief weinig voorkomt.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. K.L. Bangma, drs. W.H.J. Verhoeven

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer