Nieuwe ondernemers in Nederland werken vaak parttime

20 juli 2006

In vergelijking tot het gemiddelde voor de OESO en de EU werken nieuwe ondernemers in Nederland veel vaker parttime in de onderneming. Nederland scoort vanuit internationaal perspectief vrij matig als het gaat om het aandeel potentiële snelle groeiers en de innovativiteit van nieuwe ondernemers. Dit blijkt uit resultaten van de Global Entrepreneurship Monitor, een wereldwijd onderzoeksproject waaraan circa 40 landen deelnemen. EIM heeft voor de vijfde keer het Nederlandse deel verzorgd.

Aandeel nieuwe Nederlandse ondernemers blijft internationaal achter

Onder nieuw ondernemerschap wordt verstaan het aantal mensen dat actief bezig is een onderneming op te zetten of ondernemer is in een jong eigen bedrijf. In 2005 is 4,4% van de Nederlandse bevolking betrokken bij nieuw ondernemerschap, ruim onder het gemiddelde van de OESO (6,8%) en de EU (5,3%). 42% van de Nederlandse bevolking geeft aan dat ze de kennis, vaardigheden en ervaring hebben om een nieuw bedrijf op te richten. Dit betekent dat de Nederlandse bevolking in 2005 iets positiever is geworden over de inschatting van de eigen capaciteiten om een nieuw bedrijf op te richten. 6,2% van de Nederlandse bevolking verwacht in 2005 de komende drie jaar daadwerkelijk een eigen bedrijf op te richten. Dit aandeel ligt ruim onder het OESO- en EU-gemiddelde.

Aandeel nieuwe parttime ondernemers ver boven OESO- en EU-gemiddelde

In Nederland werkt gemiddeld 42% van de ondernemers van jonge bedrijven parttime (minder dan 36 uur) in het eigen bedrijf. Dit ligt veel hoger dan het OESO- en EU-gemiddelde. In OESO-landen werkt gemiddeld 21% van de ondernemers van jonge bedrijven parttime en in de EU is dit 23%. Voor de meeste landen geldt dat ondernemers meer tijd in het eigen bedrijf steken dan dat zij vooraf hebben ingeschat. In Nederland ligt dit precies andersom. 64% van de beginnende ondernemers in Nederland verwacht fulltime in het bedrijf te werken als deze eenmaal is opgericht. Voor de ondernemers van jonge bedrijven, dus degenen die reeds een eigen bedrijf hebben, geldt echter dat 58% er fulltime werkt.

Nederland scoort matig qua aandeel snelle groeiers en innovatieve ondernemers

In Nederland verwacht iets minder dan 6% van de nieuwe ondernemers dat ze over vijf jaar 20 of meer werknemers in dienst zullen hebben. Deze ondernemers worden beschouwd als potentiële snelle groeiers. Hiermee scoort Nederland ruim onder het OESO-gemiddelde (10,7%) en het EU-gemiddelde (13,2%). Nederland scoort vanuit internationaal perspectief ook vrij matig als het gaat om de innovativiteit van nieuwe ondernemers. Zo blijft het aandeel nieuwe ondernemers dat gebruik maakt van de nieuwste technologieën achter bij het OESO- en EU-gemiddelde.

Aandeel informele investeerders in Nederland gestegen

In 2005 geeft 2% van de bevolking aan persoonlijk geld te hebben geïnvesteerd in - of uitgeleend aan - de oprichting van een nieuw bedrijf van iemand anders, oftewel 2% is informele investeerder. Dit betekent een stijging ten opzichte van 2004, toen 1,3% van de bevolking informele investeerder was. Het aandeel informele investeerders wijkt in 2005 niet veel af van het EU-gemiddelde dat 2,4% bedraagt.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Global Entrepreneurship Monitor 2005 Nederland

20 juli 2006

EIM heeft in 2005 voor de vijfde keer het Nederlandse deel van de Global Entrepreneurship Monitor verzorgd. De Global Entrepreneurship Monitor is een wereldwijd onderzoeksproject waaraan circa 40 landen deelnemen.Uit de Nederlandse rapportage komt ondermeer naar voren dat 4,4% van de Nederlandse volwassen bevolking betrokken bij nieuw ondernemerschap, wat onder het gemiddelde ligt van OESO-landen (6,8%) en EU-landen (5,3%). Nederland scoort vanuit internationaal perspectief ook vrij matig als het gaat om het aandeel potentiële snelle groeiers en de innovativiteit van nieuwe ondernemers. En in vergelijking tot het gemiddelde voor de OESO en de EU werken nieuwe ondernemers in Nederland veel vaker parttime in de onderneming.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. S.J.A. Hessels, drs. K. Suddle

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer