Bedrijfsgrootte en bedrijfsprestaties per regio

19 juli 2006

Regionale verschillen in de ontwikkeling van de afzet en de werkgelegenheid komen met name voor bij het grootbedrijf. Bij deze grootteklasse van het Nederlandse bedrijfsleven is sprake van uitgesproken sterke en zwakke provincies. In de ontwikkeling van het kleinbedrijf zit daarentegen weinig uitgesproken regionale differentiatie.

De economische ontwikkeling blijft enigszins achter in de periferere regio's zoals Friesland, Groningen en Drenthe en verder langs de oostgrens. De achterblijvende economische ontwikkeling van deze provincies manifesteert zich zowel in het grootbedrijf als in het middenbedrijf. Met uitzondering van Friesland scoort het kleinbedrijf er beter dan het middenbedrijf en het grootbedrijf. Uitgesproken sterk staat de Randstad ervoor. De positieve economische ontwikkeling van het grootbedrijf wordt hier versterkt door de eveneens positieve ontwikkeling van het middenbedrijf. De sectoren groothandel, transport en zakelijke dienstverlening dragen sterk bij aan de economische ontwikkeling van de Randstad. De economische ontwikkeling in de overige provincies onderscheidt zich weinig van de nationale ontwikkeling en zijn er binnen deze provincies beperkte verschillen tussen de grootteklassen.

In 2006/2007 zal de afzet van het Nederlandse bedrijfsleven zich positiever ontwikkelen dan in 2005 het geval was. Over regionale verschillen kunnen we kort zijn: de verwachte ontwikkeling van de afzet zal in alle provincies van alle grootteklassen - en dus van het totaal - niet veel verschillen van de landelijke ontwikkeling. Dit betekent dus dat provincies die in het verleden achter zijn gebleven, weliswaar beter zullen gaan presteren, maar wel vanuit een lagere startpositie. De provincies die in het verleden al betere prestaties hebben laten zien, versterken hun positie.

Onderzoeksbureau EIM hanteert de volgende definitie van grootteklassen van bedrijven in Nederland: 0 tot 10 werknemers is kleinbedrijf, 10 tot 100 werknemers is middenbedrijf en meer dan 100 werknemers is grootbedrijf.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

MKB in regionaal perspectief 2006

19 juli 2006

De publicatie 'MKB in regionaal perspectief' geeft, in aansluiting op de jaarlijkse publicatie 'Kleinschalig Ondernemen', een beeld van de economische ontwikkeling van de grootteklassen in het Nederlandse bedrijfsleven in de twaalf provincies. De ontwikkeling betreft de gerealiseerde ontwikkeling in 2005 en de te verwachten ontwikkeling in 2006/2007 van de afzet, de werkgelegenheid en de investeringen.
Leave this field empty

Auteur(s): EIM

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer