Technologiebedrijven zijn belangrijke innovators

22 juni 2006

Technologiebedrijven zijn een belangrijke doelgroep van het innovatiebeleid van de Nederlandse overheid. In Nederland zijn voor het MKB echter weinig kwantitatieve gegevens voorhanden over de kenmerken van technologiebedrijven. Met deze studie heeft EIM een begin gemaakt om in deze lacune te voorzien. 

Technologiebedrijven gebruiken nieuwe technologische kennis in toepassingen voor zakelijke of private afnemers, en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke en economische vooruitgang. In het Nederlandse MKB waren in 2005 circa 14.500 technologiebedrijven actief. Dit is 5 procent van de totale bedrijvenpopulatie in het MKB met 1 tot 100 werknemers. Met name in de chemische-, machine- en apparatenindustrie, de technische groothandel en de kennisintensieve zakelijke dienstverlening zijn technologiebedrijven actief.

Weinig concurrentie door unieke producten

Technologiebedrijven zijn zeer innovatief. Een grote meerderheid brengt producten/diensten op de markt die voor hun bedrijfstak nieuw zijn. Het octrooibezit is ook veel groter dan gebruikelijk. Het strategisch denken en handelen ligt op een hoog niveau. Productontwikkeling is meestal een belangrijke strategische doelstelling. In vergelijking met reguliere bedrijven ervaren technologiebedrijven weinig concurrentie. Zij betreden de markt met unieke, gedifferentieerde producten, en dit lijkt hen te helpen om prijsconcurrentie te ontlopen.

Afnemers zijn actieve samenwerkingspartners

Technologiebedrijven werken veel samen met andere partijen als zij innoveren. Vooral afnemers zijn belangrijke samenwerkingspartner. Hun rol gaat vaak verder dan het aandragen van idee├źn, of het inspelen op hun wensen. In menig technologiebedrijf dragen afnemers actief bij aan de ontwikkeling van innovaties, bijvoorbeeld door vondsten of verbeteringen die gebruikers aanbrengen in de eigen productontwikkeling mee te nemen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Technologiebedrijven in het MKB

22 juni 2006

Deze minirapportage brengt voor het eerst technologiebedrijven in het MKB in kaart. In de rapportage komen aantallen actieve ondernemingen, structuurkenmerken, strategie, concurrentieperceptie, innovatie en interactie met andere partijen aan bod.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer