Eigen bedrijf vaak niet de enige inkomstenbron

31 mei 2006

Een aanmerkelijk deel van de ondernemers die eind jaren negentig met een bedrijf zijn gestart, is het bedrijf niet de enige inkomstenbron waarmee men zichzelf in het levensonderhoud voorziet en eventueel het gezin. Deze ondernemers hebben meestal een baan in loondienst of iemand anders draagt bij aan de kosten voor het levensonderhoud. Het zijn vooral mannelijke ondernemers die volledig of voor een groot deel op de inkomsten uit de onderneming zijn aangewezen. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Ondernemer en werknemer

Twee op de vijf ondernemers die in de periode 1998-2000 met een bedrijf zijn gestart, zijn voor het levensonderhoud volledig aangewezen op de inkomsten uit de onderneming. Van de ondernemers die niet volledig zijn aangewezen op de inkomsten uit de onderneming heeft de helft (49%) een andere bron van inkomsten. Dat is meestal werk in loondienst (47%). Minder vaak gaat het om een uitkering (20%), om een pensioen (13%) of om inkomsten uit een andere onderneming (12%). Bij ruim de helft van de ondernemers die geen neveninkomsten hebben en niet volledig de inkomsten voor het levensonderhoud uit hun bedrijf halen, is er meestal iemand anders die mede in het levensonderhoud voorziet.

Deeltijdondernemer minder ambitieus

Naarmate ondernemers meer zijn aangewezen op de inkomsten uit de onderneming zijn ook de doelstellingen ambitieuzer: men streeft in grotere mate naar een zo hoog mogelijke winst, naar omzetvergroting en naar uitbreiding van het personeelsbestand. Veel van deze ondernemers besteden meer dan vijftig uur per week aan hun onderneming. Ondernemers die voor een klein deel of zo goed als niet zijn aangewezen op de inkomsten uit de onderneming zijn minder ambitieus, maar omzetvergroting is ook voor de meerderheid van deze ondernemers wel een doel waarnaar men streeft. Veel van deze ondernemers zijn deeltijd-ondernemer. Dit alles laat onverlet dat alle ondernemers de hoogste prioriteit geven aan kwalitatieve doelstellingen als het verbeteren van het eigen vakmanschap en het verbeteren van het product van het bedrijf.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Leven van het bedrijf

31 mei 2006

Deze minirapportage geeft in de eerste plaats een beeld van de inkomsten uit de onderneming als bijdrage aan het levensonderhoud van ondernemers die in de periode 1998-2000 met een bedrijf zijn gestart. Vervolgens wordt ingegaan in welke verschillen er zijn tussen ondernemers tot de mate van afhankelijkheid waarin men voor het levensonderhoud is aangewezen op de inkomsten uit de onderneming. Deze verschillen hebben betrekking op de activiteiten van de ondernemer, de opbrengst van het bedrijf en op de ambities van de ondernemer.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer