Stroomstoringen berokkenen MKB veel schade

01 juni 2006

Het MKB heeft in 2005 in totaal 135 miljoen euro schade ondervonden door stroomstoringen. Van de MKB-ondernemers die een stroomstoring hebben meegemaakt zegt 37% hierdoor bedrijfsschade te hebben ondervonden. Wanneer gekeken wordt naar alle MKB ondernemers in Nederland gaat het om 11%. De ondervonden schade wordt door hen zelf geschat op 549 euro per stroomstoring, tezamen resulteert dit in een gezamenlijke schadepost van 135 miljoen euro. Hiervan is 38% afkomstig van de groot- en detailhandel, 24% van de zakelijke dienstverlening en 19% van de industrie. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Minimale compensatie dwingt MKB tot nemen van maatregelen

Het totaalbedrag staat in schril contrast met de compensatiebetalingen die de netbeheerders volgens de wet aan gedupeerde bedrijven moeten uitkeren: 910 euro na een storing van minimaal 4 uur. In totaal hebben de netbeheerders aan gedupeerde klanten in 2004 1,8 miljoen euro uitgekeerd.

Ondernemers kunnen eigenlijk maar op één manier hun afhankelijkheid van stroom verminderen, namelijk door noodaggregaten aan te schaffen die bij een eventuele stroomstoring geactiveerd kunnen worden. Immers, aansprakelijkheid van de netbeheerder ten opzichte van zakelijke verbruikers is uitgesloten, tenzij er sprake is van grove schuld. Uit het onderzoek blijkt 13% van de ondernemers in het MKB over een noodaggregaat beschikt.

Een andere mogelijkheid is zich verzekeren tegen de bedrijfsschade die een stroomstoring met zich mee kan brengen. Van alle MKB-ondernemers geeft 11% aan zich hiervoor te hebben verzekerd. Wanneer de gegevens over verzekeren en noodaggregaten bij elkaar worden gezet dan blijkt dat 22% van de MKB-ondernemers actie heeft genomen om de gevolgen van stroomuitval te reduceren. De horeca is het verst met 33%, terwijl de overige dienstverlening achterblijft met 12%.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

De kassa's werkten niet meer

01 juni 2006

In de laatste meting van het MKB-Beleidspanel is aan de panelleden gevraagd naar de schade die men heeft geleden als gevolg van stroomstoringen in 2005. 11% van alle MKB ondernemers heeft in 2005 daadwerkelijk schade geleden. Dit resulteert in een gezamenlijke schadepost van 135 miljoen euro. De penetratiegraad van noodaggregaten in het MKB ligt momenteel op 13%.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. R. Hoevenagel

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer